SAVE

Kend de arkitektoniske kvaliteter og den historiske bystruktur. Mange danske købstæder og landbebyggelser rummer historiske bymiljøer, som er meget værdifulde også set i internationalt perspektiv. De arkitektoniske kvaliteter kan kortlægges og vurderes med SAVE-metoden, som også er blevet anvendt i de mange udgivne kommuneatlasser.  

SAVE kan anvendes til at kortlægge og vurdere byers og bygningers arkitektoniske, kulturhistoriske og landskabelige værdier. SAVE-undersøgelser kan give politikere og embedsmænd overblik over de arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, og være en hjælp, når der skal tages beslutninger om byudvikling, byomdannelse eller udvikles en arkitekturpolitik eller til oplysning af borgerne om, hvad der er bevaringsværdigt.

SAVE-metoden kan danne udgangspunkt for udpegning af bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer, ligesom det er et godt redskab for kommunernes byggesagsbehandling. 

Hent vejledningen om SAVE-metoden

Tidligere SAVE-undersøgelser i forbindelse med kommuneatlas har kun registreret bygninger opført indtil 1940. Dermed er mange af velfærdssamfundets og det sene industrisamfunds bygninger ikke er medtaget. Og deres bevaringsværdi er derfor heller ikke vurderet.

I dag anbefales det at registrere bygninger helt frem til 1970, 1980 eller 1990 for få overblik over bevaringsværdierne for en større det af kommunens bygningsmasse.

Læs om gode råd til den praktiske gennemførelse af en SAVE-undersøgelse

Opdateret 13. september 2021

SAVE-vejledning

""

Kortlægning og registrering af byers og bygningers bevaringsværdi. Vejledning er udgivet af styrelsen i 2011.

Hent vejledningen fra 2011

Udgivne atlas

Der er udgivet 90 Kommuneatlas og Kulturarvsatlas, som tilsammen dækker 75 af de gamle kommuner.

Se oversigt over udgivne atlas