Biblioteksstatistik

Slots- og Kulturstyrelsen arbejder gennem flere statistiske undersøgelser med at analysere og kortægge den centrale udvikling på landets biblioteker.

Danmarks Statistik

Indsamling, bearbejdning og produktion af statistiske data på biblioteksområdet varetages af Danmarks Statistik, der indhenter tallene fra de enkelte kommuners biblioteksvæsen og fra de enkelte forskningsbiblioteker.

Indberetning af folkebibliotekernes bestand af elektroniske ressourcer sker dog fra centralt hold via Danskernes Digitale Bibliotek (DDB).

Biblioteksstatistik

Statistiske oplysninger om både folkebiblioteker og forskningsbiblioteker. 

Biblioteksbarometer

Slots- og Kulturstyrelsen har siden 2009 suppleret og uddybet tallene fra Danmarks Statistik i den årlige spørgeskemaundersøgelse, Biblioteksbarometeret. 

Biblioteksbarometeret, der udarbejdes for både folke- og forskningsbiblioteker, giver et øjebliksbillede af, hvor bibliotekernes udvikling er på vej hen. Hensigten er at afspejle den dynamik og aktivitet, der udfolder sig på bibliotekerne. Spørgsmålene bliver ikke nødvendigvis gentaget fra år til år og kan dermed ikke bruges i en tidsserie-analyse. 

Folkebiblioteker i tal

Folkebiblioteker i tal bygger på data fra Danmarks Statistik og Biblioteksbarometeret. Publikationen, gør det muligt at få et hurtigt overblik over status og udvikling på folkebibliotekerne. Publikationen medtager desuden eksempler på udviklingsinitiativer, som Slots- og Kulturstyrelsen har været eller er involveret i, samt projekter, der har fået tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Opdateret 11. november 2019

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.