Biblioteksstatistik

På denne side kan du finde forskellig statistik på biblioteksområdet.

Danmarks Statistik

Langt hovedparten af den danske kulturstatistik udarbejdes og offentliggøres i samarbejde med Danmarks Statistik, herunder også biblioteksstatistikken.

Biblioteksstatistik

Danmarks Statistik indhenter tal fra de enkelte kommuners biblioteksvæsen og fra de enkelte forskningsbiblioteker. Statistiske oplysninger om både folkebiblioteker og forskningsbiblioteker kan tilgås i Danmarks Statistiks statistikbank under ’Kultur og fritid’. 

Biblioteksbarometer

Slots- og Kulturstyrelsen supplerede og uddybede fra 2009 til 2020 tallene fra Danmarks Statistik i den årlige spørgeskemaundersøgelse, Biblioteksbarometeret. 

Biblioteksbarometeret, der blev udarbejdet for både folke- og forskningsbiblioteker, gav et øjebliksbillede af, hvor bibliotekernes udvikling var på vej hen. Hensigten var at afspejle den dynamik og aktivitet, der udfolder sig på bibliotekerne. 

Folkebiblioteker i tal

Publikationen ’Folkebiblioteker i tal’ blev udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen for årene 2013-2019. 'Folkebiblioteker i Tal' bygger på data fra Danmarks Statistik og Biblioteksbarometeret. Publikationen gør det muligt at få et hurtigt overblik over status og udvikling på folkebibliotekerne i årene 2013-2019. 'Folkebiblioteker i Tal' indeholder desuden eksempler på udviklingsinitiativer, som Slots- og Kulturstyrelsen har været involveret i, samt projekter, der har fået tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Opdateret 11. juli 2022

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.