Biblioteksstatistik

På denne side kan du finde forskellige statistik på biblioteksområdet.

Danmarks Statistik

Indsamling, bearbejdning og produktion af statistiske data på biblioteksområdet varetages af Danmarks Statistik, der indhenter tallene fra de enkelte kommuners biblioteksvæsen og fra de enkelte forskningsbiblioteker.

Biblioteksstatistik

Statistiske oplysninger om både folkebiblioteker og forskningsbiblioteker kan tilgås i Danmarks Statistiks statistikbank under ’Kultur og fritid’. 

Biblioteksbarometer

Slots- og Kulturstyrelsen har fra 2009 til 2020 suppleret og uddybet tallene fra Danmarks Statistik i den årlige spørgeskemaundersøgelse, Biblioteksbarometeret. 

Biblioteksbarometeret, der blev udarbejdet for både folke- og forskningsbiblioteker, gav et øjebliksbillede af, hvor bibliotekernes udvikling var på vej hen. Hensigten er at afspejle den dynamik og aktivitet, der udfolder sig på bibliotekerne. Spørgsmålene blev ikke nødvendigvis gentaget fra år til år og kan dermed ikke bruges i en tidsserie-analyse.

Folkebiblioteker i tal

Publikationen ’Folkebiblioteker i tal’ blev udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen for årene 2013-2020. Folkebiblioteker i Tal bygger på data fra Danmarks Statistik og Biblioteksbarometeret. Publikationen gør det muligt at få et hurtigt overblik over status og udvikling på folkebibliotekerne. Folkebiblioteker i Tal medtager desuden eksempler på udviklingsinitiativer, som Slots- og Kulturstyrelsen har været eller er involveret i, samt projekter, der har fået tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre.

Opdateret 24. februar 2022

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.