Modelprogram for folkebiblioteker

På denne side kan du læse om projektet Modelprogram for folkebiblioteker, som er en af Slots- og Kulturstyrelsens største satsninger i udviklingen af det fysiske biblioteksrum.

Modelprogram for folkebiblioteker

Projektet Modelprogram for folkebiblioteker er styrelsens største satsning i forbindelse med udviklingen af det fysiske biblioteksrum. Projektet, der løb fra 2012-2013 efterfulgt af en driftsfase, fulgte op på anbefalingerne om udvikling af det fysiske rum fra rapporten Folkebibliotekerne i vidensamfundet. Rapporten anbefalede blandt andet at der skulle udvikles nye koncepter for det fysiske biblioteksrum og de fleksible bibliotekstilbud.

Udvikling af det fysiske bibliotek

Programmet, der blev udviklet i samarbejde med Realdania, resulterede i innovative bud på, hvordan det moderne bibliotek kan bidrage til byudvikling, og hvordan bibliotekets fysiske rammer udvikles, så de bedst muligt understøtter bibliotekernes nye roller. Projektet konkluderede at dette kan ske ved at udvikle design princpper for samspil mellem rum og funktion som inspiration til biblioteksbyggeri og nyindretning.

Læs rapporten om Folkebibliotekerne i vidensamfundet

 

Opdateret 02. januar 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen