Swinging Europe:
NIMPE og MOSAIC

NIMPE er en forkortelse for Netværk for internalisering af Music Producers i Europa. Projektets formål er at støtte internationaliseringen af levende musik og især unge og nybegyndere i Europa for at fremme det europæiske markeds internationale musikaktiviteter.

Swinging Europe:
NIMPE og MOSAIC

Udvikling af musiksektoren

Kultursektoren har udfordringer i at eksportere og internationalisere sine produktioner, især i levende musik. Udfordringerne omfatter manglende information om andre markeder, manglende netværk og manglende viden og færdigheder i marketing. NIMPE ønsker at skabe et netværk for musikproducenter, teknikere og andre interessenter på området for at udvikle tværsektorielle uddannelses- og samarbejdsaktiviteter. Derfor vil NIMPE udvikle en arbejdsbog – en online database og et trykt værktøj, der dækker alle producenters internationale behov i forhold til viden om andre markeder.

At komme i gang

NIMPE startede i slutningen af 2016, og ifølge administrerende direktør Marie Lilholt, har det været krævende at få skudt projektet i gang.

“Hvad projektet skulle være og blive til var helt op til de involverede partnere, og det var udfordrende at finde et fælles ståsted. Det fandt vi dog endelig ud af efter en række partnermøder, hvor vi mødtes forskellige steder i Europa for at diskutere de forskellige opgaver, der lå i projektet”, siger Marie Lilholt.

Vidtrækkende samarbejde

Lige nu samarbejder de forskellige partnere om en showcase-festival i Milano for de unge musikere, som de arbejder med. Her har hver partner udvalgt et band, der skal spille. Ifølge Marie Lilholt er sådan en festival et godt eksempel på, hvordan partnerskabet i NIMPE har givet de forskellige organisationer nogle ekstra muligheder.

Partnerskabet har også givet Swinging Europe nye samarbejdspartnere, og de påtænker blandt andet at indgå i et nyt samarbejde med partnere, de har mødt gennem NIMPE. ”Det er vigtigt at afsætte så god tid som muligt til kommunikationen mellem de forskellige partnere; én ting er, hvad der er på skrift, og en anden er, når det skal føres ud i livet. Man arbejder forskelligt, hvilket blandt andet influeres af, om man er fra Nord, Syd- eller Østeuropa – både i forhold til deadlines og kommunikationsformer. Derfor handler det om at være åben. Man må træde et skridt tilbage og som nordboer ikke være så fokusret på deadlines og klokkeslæt, men give plads til processen og det faktum, at man ofte lander et andet sted end udgangspunktet. Men det er jo blot positivt”, siger Marie Lilholt.

Et nyt projekt tager form

Ud over NIMPE er Swinging Europe også partner i projektet Music for Sound Integration in the Creative (MOSAIC), der har fokus på flygtninge og migranter.

”I arbejdet med MOSAIC har vi NIMPE i baghovedet. Projektet har givet os god indsigt i, hvor meget tid vi skal afsætte til de enkelte opgaver, men også til alle de ting, der ikke indgår i projektbeskrivelsen, som for eksempel afrapportering. Vi er blevet meget bedre til at planlægge vores tid”, siger Marie Lilholt.

”Det er inspirerende at arbejde uden for sin egen comfortzone med nye problemstillinger, som man ellers ikke ville have tænkt over. I kulturverdenen omgås man ofte de samme mennesker, men denne slags projekter giver mulighed for at blive konfronteret med nye ståsteder og inputs”, siger Marie Lilholt.

Fakta om projektet

Projekt

NIMPE og MOSAIC

Dansk partner

Swinging Europe 

Leadpartner

Assomusica Associazione (IT) og Ensemble Amadeus (IT)

Ansøgningsrunde

Mindre samarbejdsprojekter, 2016 og mindre samarbejdsprojekter, 2018

Projektbevilling

199.826,36 EUR og 192.456,00 EUR