Dania

Daniavej 60, Assens, Mariagerfjord Kommune

På et næs, der skyder sig ud i Mariager Fjord nord for byen Assens, opstod der i slutningen af 1800-tallet et industrimiljø med tre cementfabrikker:

  • Cimbria (grundlagt 1873 som Danmarks første cementfabrik; nedlagt 1920)
  • Dania (1887-1975)
  • Kongsdal (1907-1933).

Baggrunden var de rige og højtliggende kridtforekomster, der findes i området. Desuden var der gode udskibningsmuligheder ad Mariager Fjord.

Dania var den fabrik, der overlevede længst. Virksomheden blev grundlagt som aktieselskab i 1887. Initiativtageren var Cimbrias inspektør Møller, som var raget uklar med sin direktør.

Dania begyndte produktionen med et par skaktovne, og i løbet af 1890'erne blev kapaciteten udvidet med flere ovne. I 1903-04 anskaffede virksomheden to rotérovne en ny teknologi, som først blev indført på Aalborg Portland, og som betød en væsentlig effektivisering af cementproduktionen. I 1905 og -07 installeredes yderligere to rotérovne.

Cementindustrien ved Assens havde et betydeligt omfang i begyndelsen af 1900-tallet. De tre fabrikker beskæftigede således omkring 11-1200 mand i 1910. Til sammenligning havde Dania ca. 250 ansatte i 1960'erne.

I 1920 blev de tre cementfabrikker lagt sammen under Aalborg Portland. Cimbria lukkede samme år, og Dania overtog fabrikkens produktion. I 1933 blev også Kongsdal nedlagt, og fabrikationen overført til Dania.

Danias produktionsanlæg blev udbygget både i 1930'erne, -50'erne og -60'erne. Men i 1975 ophørte den industrielle cementproduktion. Fabrikken fortsatte i yderligere ni år med andre produkter, inden den lukkede endeligt. I dag huser den en række småindustrier, og FLS Industries har et forsøgsanlæg på området.

Bygninger og anlæg

Selv om mange bygninger er fjernet, eksisterer der fortsat et større antal produktions- og lagerbygninger på Dania. Anlæggets mest karakteristiske bygning er et stort, sammenvokset siloanlæg i beton, der ligger ved kajpladsen mod fjorden. Hertil kommer en ombygget skaktovn. For at opnå en arkitektonisk ensartethed i den nye "erhvervspark" er bygningerne nu malet gule.

Til cementfabrikken hører også fire længer med arbejderboliger, huse til funktionærerne, en statelig direktørvilla samt et havneanlæg.

Cementfabrikkerne har derudover sat deres tydelige spor i landskabet i form af store kridtgrave med stejle skrænter.

Arkiv

Materiale findes i Assens-samlingen på Aalborg Stadsarkiv.

Vurdering

Dania repræsenterer cementindustrien ved Mariager Fjord, der sammen med Aalborg var de vigtigste centre for cementproduktion i Danmark.

Produktionsanlægget udgør i sammenhæng med boligerne og det omgivende kulturlandskab et industrimiljø med stort formidlingspotentiale.

Udpegning og vurdering: Kulturhistorisk Museum Randers.

Opdateret 24. oktober 2019