J.P. Jensens eddike- og sennepsfabrik

Liflandsgade 15, Sundbyvester, Københavns Kommune

J.P. Jensens eddikefabrik er en af mange småindustrier, som førhen lå i Sundbyerne på Amager. Den er samtidig et eksempel på den meget tidlige småindustri i området.

J.P. Jensen begyndte i 1844 at fremstille eddike i fabrikslokaler på Christianshavn. I 1860 flyttede virksomheden ind i nyopførte bygninger uden for byen, hvor jordpriserne var lave, og hvor lugten ikke generede naboerne.

Sønnen Valdemar Jensen overtog fabrikken i 1892 og udvidede med sennepsproduktion. Tredje generation, Axel Jensen, drev fabrikken fra 1939.

Siden fabrikkens lukning i 1963 har flere forskellige virksomheder haft til huse i bygningerne, der i dag kun benyttes delvist.

Bygninger og anlæg

Fabriksanlægget består af fem bygninger omkring en lille brolagt gårdsplads. Fabriksbygningen (eddikebryggeriet) fra 1860 er den mest markante. Den østlige del af bygningen er i to etager, mens den vestlige del er en etage højere og opført i bindingsværk. Forskellen i højde får fabrikken til at ligne en kirke med tårn. Øverst findes en kvist med hejsebom. Mod vest er fabriksbygningen bygget sammen med en lav vognremise.

Anlægget består desuden af en lav beboelsesbygning fra 1860 og en længe med stald, lager, kul- og vaskerum opført i 1880.

Bygningskomplekset minder om en traditionel bondegård med hovedhus (fabriksbygningen) og tilhørende længer omkring en gårdsplads. Anlæggets dimensioner er små, og det indtryk forstærkes af de mange høje træer og de omkringliggende boligkarréer.

Arkiv

Københavns Kommunes byggesagsarkiv har materiale om fabrikken.

Vurdering

Den gamle eddikefabrik fremstår som et lille autentisk industrimiljø, en "tidslomme", der vidner om 1800-tallets småindustri. Anlægget er et af de ganske få bevarede eksempler på en produktionsform, som tidligere var meget udbredt. Sammenhængen mellem de enkelte bygninger gør det muligt at følge produktionsflowet gennem virksomheden.

Udpegning og vurdering: En arbejdsgruppe med repræsentanter for københavnske museer og kulturmiljøråd.

Bygningen er nedrevet i 2007.

Opdateret 24. oktober 2019