Salt og Tang på Læsø

Læsø i Kattegat er især kendt for sin særprægede byggeskik: huse og gårde med metertykke tangtage. Nogle af tagene er op til 300 år gamle. Den enestående byggeskik var i virkeligheden resultatet af en økologisk katastrofe. En intensiv udvinding af salt igennem middelalderen krævede store mængder brænde til at fyre op under saltpanderne på den sydlige del af øen. Rovdriften på Læsøs naturlige skov betød, at alle træer var fældet i midten af 1600-tallet. Konsekvensen blev sandflugt og en alvorlig mangel på byggematerialer.

Læsøboernes modsvar var huse bygget af forhåndenværende materialer: ler, vraggods fra strandede skibe og de rigelige mængder af ålegræs ("tang"), der skyllede ind på kysterne fra de lavvandede områder mellem Læsø og Anholt.

Saltsydningen, som blev genoptaget i 1990'erne - nu under kontrollerede former, de tangtækkede huse og landskabet omkring dem står i dag som helt enestående og vigtige vidnesbyrd om menneskets overudnyttelse af naturens ressourcer og konsekvenserne heraf.

Opdateret 15. oktober 2021