Værktøjskasse til en tidlig kulturstart

Her kan du finde værktøjer til at igangsætte og udvikle aktiviteter med kunst og kultur til børn i dagtilbud

VÆRKTØJSKASSE 

Er I et dagtilbud, der alene eller sammen med en kulturinstitution eller kunstner vil give jeres børn flere oplevelser med kunst og kultur? Så kan I finde værktøjer, der giver praksisnær støtte til at igangsætte og kvalificere kunst og kultur i den pædagogiske praksis. Værktøjerne er gode råd eller guides og bliver udviklet af de støttede regionale projekter under initiativet Tidlig Kulturstart.

Værktøjerne bliver udviklet med udgangspunkt i de støttede projekters egne erfaringer og henvender sig til en eller flere af følgende aktører: Pædagoger i dagtilbud, medarbejdere på kulturinstitutioner, kunstnere, dagtilbuds- og kulturforvaltninger (kommuner) og undervisere på professionshøjskolernes pædagoguddannelser. 

Skoletjenesten - videncenter for eksterne læringsmiljøer bidrager med faglig sparring.

Værktøjerne er sat op i A4-format og kan derfor nemt udprintes. Der følger flere værktøjer i løbet af 2022.

Guide til forældreinddragelse i kulturforløb

Sorø Musiske Skole har udviklet værktøjet ’Guide til forældreinddragelse i kulturforløb mellem dagtilbud og kulturinstitution/kunstner’. Værktøjet er baseret på kommunens egne erfaringer med at udvikle og gennemføre projektet ’Kulturkaptajner – en børnekulturel dannelsesrejse’ (2019-21).  Find praksisnære
råd til, hvordan dagtilbud og kulturinstitutioner/kunstnere kan samarbejde om forældreinddragelse for at støtte barnets aktive udforskning af kunst og kultur. 

Værktøjet Guide til forældreinddragelse i kulturforløb mellem dagtilbud og kulturinstitution/kunstner kan hentes her.


EKSTRA INSPIRATION

I kan finde flere gode råd til at give børn i dagtilbud møder med kunst og kultur, der er udviklet af de støttede projekter under initiativet Tidlig Kulturstart. Se fx inspirationskataloget fra Sorø Kommune.

INSPIRATIONSKATALOG FRA SORØ MUSISKE SKOLE

Sorø Musiske Skole har udviklet inspirationskataloget ’KulturKaptajner – en børnekulturel dannelsesrejse’ (2021).

Kataloget er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens egne erfaringer med at udvikle og gennemføre projektet ’Kulturkaptajner’ (2019-21) og giver et indblik i de mange delforløb og erfaringer, som er skabt gennem projektet:  Fra visioner og teoretisk grundlag til projektets struktur og udvikling af kulturforløb, lærende partnerskaber og kompetenceudvikling. De involverede dagtilbud, kulturinstitutioner og kunstnere bliver præsenteret og en model for det tværprofessionelle samarbejde mellem dagtilbud, kulturinstitution og kunstner bliver formidlet.

Derudover finder man praktiske guides til at gennemføre forløb med børn inden for kulturarv, billedkunst, drama, litteratur, musik og dans. Afslutningsvist løfter kataloget sløret for deltagernes evaluering af projektet.

Kataloget kan hentes her.


Opdateret 01. november 2021

Inspiration fra LegeKunst

I kan også finde værktøjer og inspiration til at starte aktiviteter med kunst og kultur med de yngste i regi af projektet LegeKunst. Initiativet ledes af Kulturprinsen og arbejder for mere leg, kunst og kreativitet til børn i dagtilbud.