Værktøjskasse til en tidlig kulturstart

Her kan du finde værktøjer til at igangsætte og udvikle aktiviteter med kunst og kultur til børn i dagtilbud

VÆRKTØJSKASSE 

I løbet af 2021-2022 har de syv støttede projekter i Tidlig Kulturstart udviklet syv selvstændige værktøjer.

Hvem kan bruge dem?

Værktøjerne henvender sig til pædagoger i dagtilbud, medarbejdere på kulturinstitutioner, kunstnere, dagtilbuds- og kulturforvaltninger i kommuner og/eller undervisere på professionshøjskolernes pædagoguddannelser, der skal igangsætte tværfaglige, lærende partnerskaber omkring små børns møde med kunst og kultur. 

Hvordan kan du bruge dem?

Værktøjerne er udviklet af de enkelte projekter med udgangspunkt i deres praksiserfaringer herfra. Værktøjerne er en indgang til et meget større felt, og kan derfor anvendes som samtalestarter, når I mødes første gang i jeres nye projektgruppe.

Samlet hæfte

Her finder du et hæfte, der præsenterer alle værktøjerne. 

Kontakt

Du er velkommen til at vende tilbage med kommentarer og refleksioner over værktøjerne og hvordan de kan bruges.

Notér i emnefeltet: Vedr. tidlig kulturstart og send til: post@remove-this.slks.dk

Guide til forældreinddragelse i kulturforløb

Sorø Musiske Skole har udviklet værktøjet ’Guide til forældreinddragelse i kulturforløb mellem dagtilbud og kulturinstitution/kunstner’. Værktøjet er baseret på kommunens egne erfaringer med at udvikle og gennemføre projektet ’Kulturkaptajner – en børnekulturel dannelsesrejse’ (2019-21). Find praksisnære råd til, hvordan dagtilbud og kulturinstitutioner/kunstnere kan samarbejde om forældreinddragelse for at støtte barnets aktive udforskning af kunst og kultur. 

Værktøjet til forældreinddragelse i kulturforløb mellem dagtilbud og kulturinstitution/kunstner kan hentes her.


Organisering af kunst og kultur i dagtilbud – en procesmodel

UC Syd har udviklet en procesmodel, der tager udgangspunkt i deres erfaringer med kvalificering af pædagogers arbejde med kunst og kultur i dagtilbud. Erfaringerne er skabt i projektet ”Impuls og fordybelse”, der tager udgangspunkt i Den styrkede pædagogiske læreplan, og læreplanstemaet Kultur, æstetik og fællesskab danner klangbund for processen med daginstitutionerne. 

Værktøjet til organisering af kunst og kultur i dagtilbud kan hentes her.

VÆRKTØJ TIL OBSERVATION: I SEE, I THINK, I WONDER

Observationsværktøjet er udviklet af som en del af projektet, KUNSTGØDNING, der er Region Nordjyllands projekt i Tidlig kulturstart og udviklet i samarbejde med prof. Tatiana Chemi, Aalborg Universitet. Det er tænkt som en hjælp til deltagende voksne, der ønsker at observere, reflektere og dokumentere egne oplevelser undervejs i kunstprojekter rettet mod børn i daginstitutioner, til brug for fælles videndeling og praksisudvikling.

For at få det fulde udbytte af observationsværktøjet, er det en god idé at starte med at se den tilhørende video, hvor værktøjet gennemgås. Link til videoen finder du i observationsværktøjet.

Værktøjet til OBSERVATION: I SEE, I THINK, I WONDER kan hentes her.

KUNSTMØDEMODELLEN

Procesværktøjet, Kunstmødemodellen, illustrerer arbejdsgangene i et sådan samarbejde mellem en kunstner og et dagtilbud, hvor ønsket også er at skabe gensidig inspiration, læring og motivation.

Kunstmødemodellen er udviklet som en del af projektet, Teatermøder i børnehøjde, der er Holstebro Kommunes projekt i Tidlig kulturstart, og det er skabt i samarbejde mellem Holstebro Kommunes børnekulturgruppe og Nordisk Teaterlaboratorium – Odinteatret.

Tidlig kulturstart understøtter, at flere børn i dagtilbud møder kunst og kultur. Initiativet gennemføres med sparring fra Skoletjenesten – videncenter for eksterne læringsmiljøer.

Værktøjet til KUNSTMØDEMODELLEN kan hentes her.

Dialogværktøj: KulturSpor i daginstitutioner

Er du ved at starte et samarbejde op på tværs af daginstitutioner og kulturtilbud, og mangler du inspiration til, hvordan du kan styrke dialogen på tværs af faggrænser?

Med det nyeste værktøj fra Slots- og Kulturstyrelsens indsats, Tidlig kulturstart, er der hjælp at hente: Dialogværktøjet, KulturSpor i daginstitutioner, beskriver, hvordan I kan anvende SMTTE-modellen som både styringsværktøj og dialogværktøj i et lærende partnerskab på tværs af deltagende faggrupper.

I kan samtidig finde inspiration til at finde fælles tegn og supplere med jeres egne, som passer til jeres projekt.

Værktøjet til KulturSpor i Daginstitutioner kan hentes her

Dialogværktøj til forankring af kulturoplevelser

Dialogværktøjet tager udgangspunkt i den pædagogiske model for gode ude-hjemmeoplevelser for små børn, ”sommerfuglemodellen”.

Hensigten med værktøjet er, at bidrage til at skabe gode kulturmøder for både børn og voksne, og inspirere til den samskabende og æstetiske læreproces.

Dialogværktøjet til forankring af kulturoplevelser kan hentes her.

”Sæt-i-gang værktøj” – hvordan kunstneriske processer kan blive en del af hverdagen hos jer

Med værktøjet får I overblik over, hvordan jeres kommende projekt spiller sammen med både kommunale og nationale dagsordner.

I kan anvende værktøjet, når I skal opbygge et nyt projekt, som tjekliste eller som udgangspunkt for en samtale i dagtilbuddet om, hvordan I skaber større rum for æstetiske processer. Værktøjet sætter også fokus på, hvor I kan finde relevant viden, nye initiativer og puljer, der kan søges.

Værktøjet til hvordan kunstneriske processer kan blive en del af hverdagen kan findes her.

EKSTRA INSPIRATION

I kan finde flere gode råd til at give børn i dagtilbud møder med kunst og kultur, der er udviklet af de støttede projekter under initiativet Tidlig Kulturstart. Se fx inspirationskataloget fra Sorø Kommune.

INSPIRATIONSKATALOG FRA SORØ MUSISKE SKOLE

Sorø Musiske Skole har udviklet inspirationskataloget ’KulturKaptajner – en børnekulturel dannelsesrejse’ (2021).

Kataloget er udarbejdet med udgangspunkt i kommunens egne erfaringer med at udvikle og gennemføre projektet ’Kulturkaptajner’ (2019-21) og giver et indblik i de mange delforløb og erfaringer, som er skabt gennem projektet:  Fra visioner og teoretisk grundlag til projektets struktur og udvikling af kulturforløb, lærende partnerskaber og kompetenceudvikling. De involverede dagtilbud, kulturinstitutioner og kunstnere bliver præsenteret og en model for det tværprofessionelle samarbejde mellem dagtilbud, kulturinstitution og kunstner bliver formidlet.

Derudover finder man praktiske guides til at gennemføre forløb med børn inden for kulturarv, billedkunst, drama, litteratur, musik og dans. Afslutningsvist løfter kataloget sløret for deltagernes evaluering af projektet.

Kataloget kan hentes her.


Opdateret 08. juni 2023

Inspiration fra LegeKunst

I kan også finde værktøjer og inspiration til at starte aktiviteter med kunst og kultur med de yngste i regi af projektet LegeKunst.
Initiativet ledes af Kulturprinsen og arbejder for mere leg, kunst og kreativitet til børn i dagtilbud.