Afgørelser og udtalelser

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for både Radio- og tv-nævnet og Medienævnet, der træffer afgørelser og afgiver udtalelser på en række områder i forhold til medier.

Neden for kan du finde links til nævnenes afgørelser og udtalelser.

Radio og tv-nævnet

Radio- og tv-nævnet træffer blandt andet afgørelser i klager over skjult reklame, afgiver udtalelser om public servicemediernes overholdelse af deres kontrakter og tilladelser mm.

Radio- og tv-nævnets afgørelser

Radio- og tv-nævnets udtalelser og afgørelser vedrørende public service

Radio- og tv-nævnets afgørelser vedr. værditest

Opdateret 16. februar 2023

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen