Afgørelser og udtalelser

Slots- og Kulturstyrelsen er sekretariat for både Radio- og tv-nævnet og Medienævnet, der træffer afgørelser og afgiver udtalelser på en række områder i forhold til medier.

Neden for kan du finde links til nævnenes afgørelser og udtalelser og styrelsens afgørelser.

RADIO- OG TV-NÆVNET

Radio- og tv-nævnet træffer blandt andet afgørelser i klager over skjult reklame, afgiver udtalelser om public servicemediernes overholdelse af deres kontrakter og tilladelser mm.

Radio- og tv-nævnets afgørelser

Radio- og tv-nævnets udtalelser

SLOTS- OG KULTURSTYRELSEN

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer både ordningen om frit valg af tv-distributør (”Fritvalgsordningen”) og reglerne om, hvilke kanaler ejerne af fællesantenneanlæg skal udbyde (”Must Carry-reglerne"). Styrelsen træffer i den forbindelse også afgørelser.

Afgørelser vil blive offentliggjort og links til afgørelserne lægges på hjemmesiden, så snart de er tilgængelige.

Afgørelser – Frit valg af tv-distributør

Opdateret 21. september 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen