Folkebiblioteker i tal

På denne side kan du finde publikationen 'Folkebiblioteker i tal', som blev udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen fra 2013-2019

Folkebiblioteker i tal er udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen og bygger på data fra Danmarks Statistik og Biblioteksbarometeret. Publikationen gør det muligt at få et hurtigt overblik over status og udvikling på folkebibliotekerne i Danmark. Publikationen medtager desuden eksempler på udviklingsinitiativer, som Slots- og Kulturstyrelsen har været eller er involveret i, samt projekter, der har fået tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. 

Opdateret 11. juli 2022