Folkebiblioteker i tal

På denne side kan du finde publikationen Folkebiblioteker i tal, som er udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen 2013-2020.

Folkebiblioteker i tal er udarbejdet af Slots- og Kulturstyrelsen og bygger på data fra Danmarks Statistik og Biblioteksbarometeret. Publikationen gør det muligt at få et hurtigt overblik over status og udvikling på folkebibliotekerne i Danmark. Publikationen medtager desuden eksempler på udviklingsinitiativer, som Slots- og Kulturstyrelsen har været eller er involveret i, samt projekter, der har fået tilskud fra Slots- og Kulturstyrelsens Udviklingspulje for folkebiblioteker og pædagogiske læringscentre. 

Opdateret 24. februar 2022