Kørselsudvalget

Samarbejdet omkring Kørselsordningen på både den nationale rute og de regionale ruter, sker i Kørselsudvalget under Kørselsordningen.

Kørselsudvalget har ansvaret for at sikre, at den daglige drift af Kørselsordningen fungerer optimalt. Gruppen består af repræsentanter fra Slots- og Kulturstyrelsen, A/S Bladkompagniet og Centralbibliotekerne/Knudepunkterne. Slots- og Kulturstyrelsen indkalder til møde i Kørselsudvalget to gange om året. Kørselsudvalget varetager blandt andet følgende:

  • Udarbejde/behandle kvalitetsrapporten/tilfredshedsundersøgelsen pr. halvår.
  • Udarbejde og følge op på handlingsplaner vedrørende utilfredsstillende resultater.
  • Sikre hensigtsmæssig forberedelse og implementering af optioner.
  • Behandle klager.
Opdateret 05. marts 2020