Fur Molerværk

Knudevej 3, Fur, Skive Kommune

Moler benyttes som isoleringsmateriale og i knust tilstand (granulat) til kattegrus på grund af dets store sugeevne.

Moleret består primært af kiselalger fra et hav, der for mere end 50 mio. år siden dækkede størsteparten af Danmark. Aflejringerne er 60 meter tykke, og de findes kun i den vestlige del af Limfjorden, først og fremmest på Fur og Mors.

For omkring 100 år siden begyndte man at indvinde moler industrielt. Senere opstod der også en forarbejdningsindustri på de to limfjordsøer.

På Knuden, i vestenden af Fur, begyndte aktieselskabet Fur Moler Kompagni sine gravninger i 1919. Fur Molerværk stod for råstofindvindingen frem til 1962, hvor virksomheden blev solgt til et tysk selskab.

I 1967-68 satte Fredningsnævnet en stopper for bortgravningen mod kystlinjen på Knuden. Gennem 1970'erne og -80'erne afvikledes virksomheden. Den stille periode varede indtil 1997, da den nuværende ejer, firmaet Damolin, købte anlægget. Den udvundne moler anvendes i dag primært til granulat (kattegrus).

Bygninger og anlæg

Landskabet på Knuden er præget af molergravene, som delvis er bevokset med buske og krat.

I 1926 opførte molerværket en træbeklædt bygning, Dovermølle, tegnet af arkitekt Gunnar Glan. Den toetages bygning rummede oprindelig mølleri, laboratorium og kontor. Den blev senere udvidet med en tilbygning og et vindfang. Bygningen er nu restaureret og står rødmalet med grønne døre og vinduer. Mikrobryggeriet Fur Bryghus har indrettet sig i bygningen med både produktion og restaurant. Ved siden af hovedbygningen ligger to garager.

Til det oprindelige anlæg hørte også en skinnebane, remise, smedje, fem tørrelader, mandskabshus og en udskibningsbro. Smedjen og mandskabshuset er bevaret, og man kan stadig finde enkelte spor i landskabet efter de øvrige anlæg.

Arkiv

Materiale findes på Fur Museum og lokalhistorisk arkiv på Fur.

Vurdering

Landskabet omkring Fur Molerværk vidner både om stedets geologi og om en råstofindustri, der går næsten 100 år tilbage. Tilsammen danner molergrave, infrastruktur og bygninger en værdifuld helhed. Dovermølle er velbevaret og en fin repræsentant for det tidlige industribyggeri.

Udpegning og vurdering: Museumsrådet i Viborg Amt.

Opdateret 29. januar 2020