Dit ansvar som ejer

Ejer du et fredet hus eller en bygning, så er du med til at bevare et stykke dansk kulturarv for eftertiden.

Som ejer har du en særlig rolle. Du er med til at værne om den danske kulturarv, og du bidrager til, at fremtidige generationer kan få glæde af din bygning. Derfor har du også ansvar for at sikre, at den holdes i forsvarlig stand. Det betyder blandt andet, at der ikke må være brud på facade og tag, da det kan påføre den fredede bygning stor skade, hvis der kan trænge vand ind.

Du har som ejer ansvar for at overholde loven. Det betyder, at du skal sikre, at alle ombygninger er lovlige. Det vil sige, at de er udført efter forudgående tilladelse fra Slots- og Kulturstyrelsen og på de betingelser, som styrelsen evt. har stillet. Det gælder også ombygninger, som er blevet udført af en tidligere ejer.

Hvis Slots- og Kulturstyrelsen bliver opmærksom på, at der er udført ændringer uden forudgående tilladelse, kan styrelsen stille krav om, at forholdet bringes i orden. I forbindelse med bygningsarbejder kan der stilles supplerende krav til f.eks. materialer eller udførelse.

Som ejer af et fredet hus skal du være opmærksom på følgende:

  • Du må gerne foretage almindelig vedligeholdelse uden at søge om tilladelse.
  • Du skal søge om tilladelse, hvis du vil ændre noget på din bygning.
  • Du kan søge om støtte i forbindelse med, at du søger om tilladelse til bygningsarbejder, der styrker eller understøtter fredningen.

Det er altså vigtigt, at du som ejer af en fredet bygning sætter dig ind i, hvad der er forskellen på almindelig vedligeholdelse og bygningsarbejde, der kræver tilladelse. 

Almindelig vedligeholdelse - hvad er det?

Få information om, hvad vi mener med almindelig vedligeholdelse af din fredede bygning. Du kan også indhente viden om anvendelse af materialer og metoder. 
Læs om almindelig vedligeholdelse

Søg tilladelse og støtte til bygningsarbejde

Har du fået en ide til ændring af din fredede bygning, så skal du søge tilladelse her hos os i Slots- og Kulturstyrelsen. Det gælder både indvendigt og udvendigt på dit hus. Du har mulighed for at søge støtte i forbindelse med, at du søger tilladelse.

Læs om at søge tilladelse og tilskud til bygningsarbejder

Find din bygning og fredningsbeskrivelsen i FBB

Der er forskel på, om et hus er fredet eller bevaringsværdigt. Du kan se om netop dit hus er fredet i vores database over fredede og bevaringsværdige bygninger.

Her finder du også vigtig information om de fredede huse og bygninger, for eksempel hvornår bygningen er fredet og fredningsbeskrivelsen, som forklarer hvorfor netop denne bygning er fredet.

Søg i databasen over fredede og bevaringsværdige bygninger

Bygningens fredningsbeskrivelse

Det er fredningskyndige medarbejdere her i Slots- og Kulturstyrelsen, som har udarbejdet beskrivelsen i forbindelse med at bygningen er blevet fredet. Medarbejderen har for at lave beskrivelsen indhentet oplysninger om bygningen samt besigtiget den. Fredningsbeskrivelsen fortæller om bygningens arkitektoniske, kulturhistoriske og miljømæssige værdier, der danner grundlag for fredningen.

Hvad bruger du/vi fredningsbeskrivelsen til

Fredningsbeskrivelsen er et vigtigt værktøj for os her i styrelsen i vores sagsbehandling af de fredede bygninger. Fredningsbeskrivelsen kommer også dig som ejer til gode, da beskrivelsen giver en god forståelse for den fredede bygning, og det er samtidig her du kan hente oplysninger om hvilke bærende fredningsværdier, du som ejer skal værne særligt om.

Opdateret 16. april 2024

Kontakt

Er du i tvivl om, hvad du må eller har du spørgsmål til din fredede bygning?