Partnerskaber

En af styrkerne i bibliotekssektoren er de stærke samarbejder og partnerskaber, der findes - både nationalt og internationalt.

En af de væsentlige styrker i bibliotekssektorens udviklingsaktiviteter er de mange partnerskaber og samarbejdsaftaler, der løbende indgås indenfor bibliotekssektoren og på tværs af andre sektorer.

Bibliotekerne er attraktive samarbejdspartnere, og aftalerne er mangfoldige. De rækker lige fra mindre aftaler om eksempelvis kulturudveksling med udenlandske biblioteker til større, økonomisk og organisatorisk forpligtende partnerskaber.

Internationale netværk

Slots- og Kulturstyrelsen deltager i en række internationale sammenhænge med det formål at fremme internationalt samarbejde om biblioteksudvikling. Samarbejdet foregår ved deltagelse i konferencer og netværksmøder i Danmark og udlandet og ved afholdelse af sådanne arrangementer.

IFLA

IFLA (International Federation of Library Associations) er en verdensomspændende biblioteksorganisation med medlemmer i ca. 150 lande. Organisationen, der er stiftet i 1927, afholder årlige konferencer og driver en lang række projekter og udviklingsaktiviteter.

Organisationen arbejder for ytrings- og informationsfrihed og gør en betydelig indsats for vidensdeling og udvikling af biblioteker i store dele af verden.

Slots- og Kulturstyrelsen deltager i de årlige konferencer og har været repræsenteret i flere af IFLA's sektioner og 'standing committees'.

NAPLE

NAPLE  (National Authorities for Public Libraries in Europe) er et netværk af nationale folkebiblioteksmyndigheder. Netværket blev stiftet på et møde i København i 2001 med det formål at fremme samarbejde og udvikling af folkebibliotekerne i Europa i forhold til en europæisk agenda.

NAPLE arbejder i praksis for implementering af blandt andet europæiske strategier for digitalisering, informationsadgang, informationskompetence i folkebibliotekerne.

Opdateret 08. juli 2022

Kontakt

Har du spørgsmål om biblioteksområdet? Så kan du henvende dig til os her.