Organisation og ledelse

Slots- og Kulturstyrelsen yder faglig rådgivning til kulturministeren og bidrager til udformning og gennemførelse af regeringens målsætninger på kulturområdet.

Ligeledes udmøntes tilskudsmidler til såvel enkeltpersoner som organisationer og institutioner, og styrelsen indsamler, bearbejder og formidler oplysninger og resultater, der bidrager til at udvikle kulturlivet. 

Slots- og Kulturstyrelsen driver og udvikler desuden statens slotte, haver og kulturejendomme, og gennem faglighed og innovation skaber vi en bedre udnyttelse af ressourcerne således, at der bliver mere kultur for pengene. 

Styrelsen har omkring 500 medarbejdere på forskellige lokationer i hele landet.

Læs mere om styrelsens strategi og rammeaftale

Organisation

Slots- og Kulturstyrelsen består af en direktion, seks faglige centre og fem faglige enheder, herunder en række koncernenheder der dækker hele Kulturministeriet.

Opdateret 06. februar 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen