Biblioteksnumre

Slots- og Kulturstyrelsen er dansk ISIL Registration Agency og tildeler biblioteksnumre til danske biblioteker.

Slots- og Kulturstyrelsen er ISIL Registration Agency for Danmark og er dermed autoriseret til at tildele internationalt gældende bibliotekskoder til danske biblioteker i henhold til den internationale standard ISO 15511 Information and documentation - International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations (ISIL).

Det sker i praksis ved, at de gældende 6-cifrede danske biblioteksnumre med tilføjelse af et foranstillet "DK-" er en international bibliotekskode.

Hvad er et biblioteksnummer?

Biblioteksnummer er det 6-cifrede nummer, som tildeles af SLKS som det officielle biblioteksnummer.

For folkebiblioteker består biblioteksnummeret af tallet 7 + det 3-cifrede kommunenummer + et 2-cifret filialnummer. Filialnummeret er en fortløbende nummerering af filialerne/betjeningsstederne. Dog har hovedbiblioteket altid løbenummer 00. Rækkefølgen af de øvrige filialer bestemmes af biblioteket. I tilfælde af flere bogbusser har hver bus sit eget nummer.

For skoler og pædagogiske læringscentre skabes biblioteksnummeret udefra de institutionsnummer der findes i Institutionsregisteret:

  • Hvis institutionsnummeret starter med 2:
    Institutionsnummeret bruges som biblioteksnummer uforandret.
  • Hvis institutionsnummeret starter med et andet tal end 2:
    Det fjerde ciffer i institutionsnummeret fjernes og man tilføjer et 6-tal foran.

For forskningsbiblioteker består biblioteksnummeret af tallet 8 + 4 cifre + et 1-cifret filialnummer. Filialnummeret er en fortløbende nummerering af filialerne/betjeningsstederne og hovedbiblioteket har normalt altid løbenummer 0. 

Indtil videre er det alene koder med første ciffer 2, 6, 7 og 8, som er ISIL-koder. Koder tildelt af Dansk BiblioteksCenter, men med første ciffer 5 er ikke ISIL-koder. Disse koder er tildelt private og regionale biblioteker som brugerkoder i DanBib.

Se lister over de danske biblioteksnumre (ISIL-numre)
(i disse lister indgår ikke numre fra Institutionsregisteret)

Opdateret 12. september 2022

Registrering af biblioteker

Henvendelse om registrering af biblioteker skal ske til Slots- og Kulturstyrelsen.

Find vejledning og skema

Danske ISIL-koder

Forskningsbiblioteker startende med DK-8:
Eksempel: DK-800022 Det Kgl. Bibliotek: KB Victor Albecks Vej, Aarhus

Folkebiblioteker startende med DK-7:
Eksempel: DK-775100 Århus Kommunes Biblioteker

De pædagogiske læringscentre startende med DK-6:
Eksempel: DK-675100 Århus Kommune. Århus kommunale Skolemediecenter