København: Stemmer til et stumt fag

I ”Stemmer til et stumt fag” har vi i form af en bog med ti noveller om den københavnske plejesektor skabt ny litteratur for og med social- og sundhedsmedarbejdere (SOSU’er) og deres kolleger.

Der er over 60.000 SOSU’er ansat rundt omkring i landets kommuner, ca. 700 af dem arbejder på de fire arbejdspladser, der har medvirket i projektet. Det er en målgruppefokuseret indsats, og metoden kan anvendes på andre målgrupper, med flere eller færre ressourcer til rådighed og med andre litterære produkter.

Formålet er at skabe en særlig indgang til litteraturen ved at bringe både fortællingen og forfatteren ind i en hverdagsnær, arbejdsrelateret sammenhæng. 

Derfor virker det

  • Mødet mellem mennesker og miljøer er afgørende: mødet mellem forfatter og SOSU, mellem plejesektor og litteratur og mellem kulturinstitution og arbejdsplads. 
  • Genkendelighed og ordvalg. Mødet giver fortællingerne et unikt element af nærhed: miljøet er genkendeligt, og målgruppen kan spejle sig i de problematikker og situationer, der skildres. Forfatterne tilegner sig og anvender det sprog og de ord, som anvendes på arbejdspladsen. Det giver fortællingerne en autenticitet, som vækker genklang.
  • Respekt og anerkendelse: At professionelle forfattere skriver om et fag, rummer respekt og anerkendelse. Respekten for de ansatte afspejles i den litteratur, der skabes. Litteraturen kan sagtens være kritisk, voldsom og skarp – og samtidig være grundlæggende respektfuld.
  • Litteraturen og historiefortællingen: Litteratur skabt i mødet mellem mennesker og særlige miljøer kan både styrke læselysten i målgruppen og åbne verdener op. Litteraturen er i sig selv vigtig, men formidlingen af den på arbejdspladsen og fortællingen om den i omverdenen er helt afgørende. I projektet her bredte fortællingen sig som ringe i vandet – fra arbejdspladserne til SOSU-skoler, undervisere, lægestuderende og tidligere og nuværende ansatte i plejesektoren.

Sådan gjorde vi
Vi engagerede 10 forfattere og indgik samarbejde med fire store arbejdspladser. I alt 10 SOSU’er havde hver en forfatter med på arbejde. Forfatteren var primært ”fluen på væggen”, men talte også med SOSU’en undervejs.

Efterfølgende skrev de 10 forfattere hver en novelle. Novellerne blev udgivet som bog, e-bog og lydbog med titlen: ”Så længe jeg skal ind ad din dør”.

Vi afholdt lanceringsevents på hver af de fire arbejdspladser med deltagelse af forfattere og SOSU’er. Der var kransekage, taler, oplæsning af noveller, samtale og autograf-skrivning – og et eksemplar af bogen til alle.

Efterfølgende afholdt vi guidede fælleslæsninger med udgangspunkt i novellerne på arbejdspladserne.

Samarbejdspartnere er afgørende for at engagere målgruppen
Projektets samarbejdspartnere var de to forvaltninger, som plejesektoren i København hører under, samt tillidsrepræsentanter, ledelse og dedikerede kontaktpersoner på de fire deltagende arbejdspladser.

Fagforeningen FOA var essentiel ift. viden om og kommunikation med målgruppen. Endelig var SAXO både udgiver og medfinansierende samarbejdspartner. Vi havde en ekstern forsker, Christian Edelvold Berg, til at lave effektmåling via spørgeskemaundersøgelser. I målingen indgår en femte arbejdsplads som kontrol.

Se mere på: www.stemmertiletstumtfag.dk under ”For biblioteker”.

Opdateret 19. januar 2022

Tovholder

Dorthe Hammerich Rasmussen
Kommunikationsmedarbejder & Projektleder,
Københavns Hovedbibliotek

Tlf.: 2499 0965
dorthe.hammerich.rasmussen@remove-this.kff.kk.dk

Hovedbiblioteket
Krystalgade 15
1172 København K