Det Københavnske Teatersamarbejde

Formålet med ordningen

Slots- og Kulturstyrelsen administrerer en række driftstilskud til forskellige institutioner på scenekunstområdet. Det drejer sig om institutioner, der får tilskud under Finansloven.
Det Københavnske Teatersamarbejde er en selvejende institution. Bestyrelsen for Det Københavnske Teatersamarbejde indgår rammeaftaler med en række teatre i København. Slots- og Kulturstyrelsen administrerer finanslovsbevillingen til Det Københavnske Teatersamarbejde og fører det økonomiske tilsyn med teatersamarbejdet.

Vejledninger om aflæggelse af regnskab

Her finder du vejledninger for budget og regnskab samt tjekliste til aflæggelse af årsrapport. Vejledningerne gælder institutioner, som modtager driftsstøtte via Finanslovsbevillinger, Udlodningsmidler eller tilskud fra Statens Kunstfond.

Slots- og Kulturstyrelsens skabeloner

Slots- og Kulturstyrelsen bruger følgende tjeklister til gennemgang af institutionernes årsrapporter:

Afleveringsfrister for årshjul

  • Generelle frister for budget og regnskab: 1. maj / 31. dec
  • Særlige frister for budget og regnskab: 1. maj / 31. dec
  • Årshjul: virksomhedsmøde i 1.kvartal. 1. maj / 31. dec.

Lovgivning 

Drifttilskudsloven og bekendtgørelsen

Driftstilskud til selvejende institutioner og foreninger er reguleret af nedenstående lov og tilhørende bekendtgørelse.

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet:
Lov nr. 1531 af 21/12/2010

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet:
Bekendtgørelse nr. 1701 af 21/12/2010

Scenekunst

Bekendtgørelse af lov om scenekunst:
Lovbekendtgørelse nr. 246 af 18/3-2020

Det Københavnske Teatersamarbejde

Bekendtgørelse om Det Københavnske Teatersamarbejde:
Bekendtgørelse nr. 1130 af 25/09/2014

Finansloven

Det samlede budget for driftstilskud til Det Københavnske Teatersamarbejde kan findes under Finanslovens § 21.23.11. 

Opdateret 13. november 2020

Ordningen gælder følgende samarbejde

  • Det Københavnske Teatersamarbejde

Teatre i Det Københavnske Teatersamarbejde

  • Betty Nansen Teater
  • Folketeatret
  • Østerbro Teater
    (Østre Gasværk Teater og Republique)
  • Nørrebros Teater