C.W. Obels Tobaksfabrik

Badehusvej 5, Aalborg Kommune

C.W. Obels Tobaksfabrik blev etableret i 1787 af Christen Winther på en bygård i det centrale Aalborg (i dag: C.W. Obels Plads). I 1898 flyttede virksomheden efter en brand til et nyopført fabriksanlæg i vestbyens nye industrikvarter.

Fabrikken havde stor succes. Den voksede, opkøbte konkurrerende virksomheder, og i 1870'erne havde den udviklet sig til Nordens største tobaksfabrik, målt i både produktion og antal ansatte. Tobaksfremstillingen foregik i hele fabrikkens funktionsperiode overvejende ved håndkraft.

I 1950'erne, da antallet af ansatte var højest, beskæftigede C.W. Obels Tobaksfabrik ca. 60% af Aalborgs arbejdsstyrke inden for nærings- og nydelsesmiddelbranchen.

I 1961 blev virksomheden overtaget af Skandinavisk Tobakskompagni, men produktionen fortsatte i mindre omfang frem til 1970 (se også R. Færchs Fabrikker, Hobro). Bygningerne anvendes i dag bl.a. af Aalborg Universitet.

Bygninger og anlæg

C.W. Obels fabrikskompleks er opført i 1898 af ingeniør Axel Hermansen på en grund mellem Badehusvej, Kastetvej, Poul Paghs Gade og Strandvejen.

Anlægget består af en central gårdsplads omkranset af etagebygninger og med maskinhus i midten. Opbygningen med etagebygninger omkring en central gårdsplads kan genfindes i en stor del af det øvrige nordjyske industribyggeri.

Mod Badehusvej ligger en toetages bygning, der rummede fabrikkens administration i stueetagen, bolig til fabrikkens maskinmester på første sal og pigekamre på anden sal.

Langs Strandvejen ligger en produktionsbygning i tre etager, der blev anvendt til tobaksfremstilling. En anden produktionsbygning i tre etager mod Kastetvej anvendtes til cigarproduktion.

Mod Poul Paghs Gade ligger en lagerbygning i to etager og et maskinhus i en etage i gården.

Bygningerne er alle opført i gule teglsten med vandrette bånd i røde sten. De to produktionsbygninger mod hhv. Strandvejen og Kastetvej er udstyret med rundbuede vinduer markeret med rytmisk placerede, murede felter.

Mod Poul Paghs Gade findes desuden en lagerbygning i fire etager opført i 1919.

Anlægget blev i 1936 udvidet med en cigaretfabrik, tegnet af arkitekt Preben Hansen, på den anden side af Strandvejen. Den firetages fabriksbygning er opført i betonsøjler og -plader, og tagkonstruktionen er udformet over tre shedtagspartier. Bygningen er forbundet med resten af anlægget via to broer over vejen.

Bygningerne er i det ydre velbevarede, men indvendigt stærkt ombyggede.

Arkiv

Aalborg Stadsarkiv råder over virksomhedens arkiv, og Aalborg Historiske Museum har en stor samling af genstande fra fabrikken.

Vurdering

I kraft af sin position som Nordens største tobaksfabrik spillede C.W. Obels Tobaksfabrik en væsentlig rolle for Nordjyllands industrielle udvikling med Aalborg som centrum. Fabriksanlægget er velbevaret og står som repræsentant for nærings- og nydelsesmiddelindustrien, der var en af de mest betydningsfulde brancher i Nordjylland.

Udpegning og vurdering: Nordjyllands Historiske Museum

Opdateret 24. oktober 2019