Aabenraa: Orienteringsløb med litteraturposter

Projektbeskrivelse
Deltagerne deltager i et orienteringsløb/gang, hvor posterne handler om litteratur. Bagefter er der fortælling og samvær med den forfatter, hvis værk blev brugt i orienteringsløbet.

Formål

 • At deltagerne beskæftiger sig med/oplever litteratur på en utraditionel måde og får brændt nogle broer bygget af fordomme.
 • At deltagerne gennem litteratur oplever, at andre har det ligesom dem.
 • At deltagerne kommer videre med deres liv gennem litteratur.

Målgruppe
Alle, når blot posterne litteratur og forfatter er tilpasset målgruppen. Konkret var vores målgruppe unge mellem 18-29 med afbrudte uddannelsesforløb bag sig.

Det praktiske
Planlægning foregik i samarbejde med et par af de unge. De var med hele vejen både i valg af forfatter, tekster og posternes indhold. Det er en forudsætning, at man har mulighed for at lave poster udenfor og efterfølgende kan stille med en aula eller sal til mødet med forfatteren.

Udgangspunkt for posterne
Forskellige værker af Jens Blendstrup: "Bombaygryde", som er en roman, tekster fra "Luskefisefortællinger", som er små afsluttede tekster forfatterens barndom, og digtet: "Nu stævner kæmpekvinden ud".

Opstart
Alle kursister blev inddelt på hold med ca. 6 på hvert. De fik udleveret et holdkort, hvor navnene på holdmedlemmerne stod. Holdkortene blev krydset af ved hver post.

Løbet var et stjerneløb, dvs. at alle poster kom i brug fra start, da kursisterne blev sendt til forskellige poster. Efter at have løst opgaven, blev holdene sendt retur til basen og derefter sendt videre til en ny post.

Stjerneløbet blev afviklet i løbet af ca. 2 timer. De fleste nåede alle posterne på den afsatte tid, derefter var der en pause.

Posterne
Der var 6 poster plus en "køpost"

 • Post 1: Hvert hold får nogle tekststykker, som de skal pusle sammen i den rigtige rækkefølge til en hel tekst.
 • Post 2: Hvert hold får udleveret en lille tekst, som de så skal dramatisere. Der er frit metodevalg.
 • Post 3: Hvert hold får udleveret en lille tekst, der skal læses. Bagefter skal de drøfte, hvad der er forfatterens budskab.
 • Post 4: Holdene indøver en sangtekst med hjemmekomponeret melodi.
 • Post 5: Første del af en tekst læses højt, og bagefter skal holdet digte videre. Ekstraopgave: "Hvad er en luskefis?"
 • Post 6: "Kender du typen?" Holdene får udleveret 3 fotos af forfattere plus diverse mere eller mindre rigtige oplysninger om dem. De skal så forsøge at gætte, hvem det er, der kommer på besøg.
 • Køpost: Højtlæsning af en kort tekst.

Basen: Her får holdene udleveret holdkort og vejkort. De skal tilbage efter hver post og sendes ud igen. Hver ny post markeres med sin egen farve på holdkortet.

Et par kursister går rundt og tager fotos og korte filmklip.

Efterfølgende forfattermøde
Inden foredraget med Jens Blendstrup sang alle kursister sangen fra post 4. (Det er absolut nødvendigt, at der er en der kan spille til, hvis det skal være en succes).

Foredraget tog ca. 90 minutter. Jens Blendstrup tog sig tid til at tale med kursisterne om deres drømme og planer.

Tidsforbrug
Ved 6 poster + køpost:

 • Planlægning af rute: 1 time.
 • Valg af opgave og produktion af materiale til posterne: 7 timer.
 • Formøde med de, der bemander posterne: 8*½ time=4 timer.
 • Afvikling af litterært orienteringsløb (løbet varer 1½ time);
 • Løbsleder 1½ time + bemanding af poster: 7 * 1½ time = 10½ time.
 • Arr. med forfatteren: 1½ time.
 • Overhead til alt det løse: 3 timer.

Gode råd
Det er afgørende at vælge en forfatter, der ved foredraget/samtalen efter orienteringsløbet evner at komme ud over rampen i forhold til målgruppen, og som synes, at et litterært orienteringsløb er sjovt.

Køposten er vigtig, da den fungerer som buffer. Det er også vigtigt, at de, der står ved posterne, kan inspirere/motivere deltagerne ved posterne.

Opdateret 01. februar 2019

Tovholder

Per Andreas Christiansen
Tovholder for læring, Aabenraa Bibliotek

Tlf.: 7376 8058
Mail: pac@remove-this.aabenraa.dk

Aabenraa Bibliotek
Haderslevvej 3
6200 Aabenraa