14. Depotområde ved Jyderup

I tilfælde af en krig skulle forsvarets indkaldte styrker hurtigt udrustes med materiel fra mobiliseringsdepoter, som lå klar til udlevering. Sådanne depoter fandtes over hele landet, men er tydeligst i området omkring Jyderup i Nordvestsjælland, hvor Forsvaret og Civilforsvaret anlagde 11 mobiliseringsdepoter.

I Regstrup og Vipperød blev i 1951-54 bygget depoter efter et fast mønster som en firelænget gård i betonkonstruktion med gule sten. Her kunne indkaldte soldater og civile køretøjer mødes og udrustes til indsats.

I Tornved og Frydendal blev i samme periode bygget henholdsvis et ammunitionsdepot med 48 jorddækkede betonmagasiner og et brændstofdepot, som var tilsluttet den sjællandske rørledning til brændstof.

Endelig blev der i Jyderup, Dianalund og på tre gårde i omegnen i 1960'erne opført store magasinhaller til udrustning og køretøjer. Fra disse depoter kunne den hærstyrke, der skulle indsættes i forsvaret af Sydvestsjælland mod en invasion fra Warszawapagten, samles, udrustes og indsættes med kort varsel.

Depoterne er i dag alle afhændende, men står stadig intakte. Vipperød anvendes som sognegård og kulturinstitution for unge. Regstrup-depotet udlejes privat til håndværkere og lignende.

Regstrup mobiliseringsdepot

Opdateret 24. juli 2019

Fakta

Depoterne i Vipperød og Regstrup er magen til 12 andre, tilsvarende depoter i Danmark opført i begyndelsen 1950’erne.

Depoterne omfatter:

-Tjenestebolig til forvalter.

-Magasinlænge til våben og uniformer.

-Tre garagelænger til særlige køretøjer og udrustning til udskrevne civile køretøjer.

-Eget vandværk.

Konstruktion: Præfabrikerede betonspær og betontag opmuret i gule sten og med træporte.

Størrelse: I alt 3.650 etagekvadratmeter.

Kommune: Holbæk