Modtagne ansøgninger til udbud af tilladelser til ikkekommercielt tv i MUX 1

Offentliggørelse af modtagne ansøgninger

Her kan du finde de modtagne ansøgninger til udbuddet af tilladelser til ikkekommercielt tv i MUX 1.

Oplysninger af personfølsom karakter, verserende sager samt evt. hemmelige adresser og telefonnumre mv. er undtaget fra ansøgningerne.

Såfremt teksten i ansøgningsskemaet af tekniske årsager er uklar, er der i bunden af ansøgningsskemaet tilføjet tekst om det emne, som den uklare tekst vedrører. Alle oplysninger, som ikke er undtaget, bør derfor fremgå af de offentliggjorte ansøgninger. 

 

Hovedstaden

Opdateret 26. april 2021