Bekendtgørelse om museer mv.

Bekendtgørelse om museer mv. fastsætter nærmere regler for museerne

Bekendtgørelse om museer mv. fastsætter nærmere regler for blandt andet museernes opgaver, drifttilskud, budget, regnskab og revision.

Bekendtgørelsen er senest ændret i 2021 som følge af nye krav til bl.a. regnskab og revision vedr. arkæologiske undersøgelser.

Opdateret 26. maj 2021