Pulje B

Organisationer, der har debat og oplysning om det europæiske fællesskab (EU) som en del af deres formål, men hvis hovedformål er et andet, kan søge om tilskud til aktiviteter, der har til formål at fremme debat og oplysning om det europæiske samarbejde. Tilskuddet gælder for en 3-årig periode.

Næste ansøgningsrunde

Næste ansøgningsperiode er i efteråret 2023 for perioden 2024-2026. De præcise datoer vil fremgå af denne side i løbet af foråret 2023.

Det opfordres til, at I gennemlæser vejledningen, inden I indsender en ansøgning om tilskud fra Pulje B. Vejledningen beskriver bl.a. betingelserne for tilskud, hvilke kriterier nævnet træffer sine afgørelsen ud fra, samt hvordan nævnet fortolker disse. 

Årshjul

Når I modtager tilskud fra Pulje B, er der særlige frister, som skal overholdes:

  1. Ansøgningsperiode
  2. Indsendelse af årsplan
  3. Afrapportering og regnskabsaflæggelse
Opdateret 16. november 2022

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen