Det nye tilskudssystem

Det nye tilskudssystem fordeler 565,7 mio. kr. årligt og består af tre elementer:
 1. Et differentieret grundtilskud (64,17 procent af den økonomiske ramme), der tildeles på baggrund af en vurdering af betydningen af museets samling.

  Grundtilskuddets laveste niveau er på 1,5 millioner kroner mod nuværende cirka 1,1 millioner kroner

  Museer, som står til at få et lavere tilskud end i dag, kan indbringe deres indplacering i grundtilskudskategori for Museumsnævnet et år efter, reformen er trådt i kraft. Det vil sige tidligst 1. januar 2026. Museumsnævnet har kompetence til at ændre indplaceringen. Øvrige museer kan indbringe deres indplacering for Museumsnævnet, når museumsreformen er fuldt indfaset, det vil sige efter fire år. 

  Læs mere om indplacering i grundtilskud
   
 2. Et variabelt tilskud (23,93 procent af den økonomiske ramme), der tildeles på baggrund af parametrene):
  1. besøgende (30 procent af det variable tilskud).
   I parameteret indgår besøgende i museets udstillinger og fra 2027 deltagere i faglige arrangementer på og uden for museet.
  2. besøgende børn og unge (30 provent af det variable tilskud).
   I parameteret indgår børn og unge blandt besøgende i museets udstillinger og fra 2027 børn og unge blandt deltagere i faglige arrangementer på og uden for museet.
  3. museets indtægter (30 procent af det variable tilskud).
   I parameteret indgår entreindtægter, offentlige tilskud fra kommuner, stat og EU med videre samt ikke-offentlige tilskud for eksempel fra fonde.
  4. fagfællebedømte forskningspublikationer (10 procent af det variable tilskud)

Beregning af variabelt tilskud (pdf)

Børn og unge indgår både i parameter 2.1 og 2.2.

Der igangsættes en undersøgelse, der skal afdække om det på sigt vil være muligt at måle på vidensudvikling, som ikke er forskning, digitale brugere og ikke-brugere, herunder socialt udsatte, samt om børn og unge kan udvides til unge op til 21 år med henblik på, at det eventuelt på sigt kan indgå som parameter i det variable tilskud.

Det variable tilskud beregnes årligt. Museerne vil kunne opnå et eller flere tillæg afhængigt af deres præstation på et af de fire parametre: Besøgende, besøgende børn og unge, indtægter og forskningspublikationer. Det variable tilskud beregnes årligt ud fra et treårigt gennemsnit for museernes besøgstal, børn og unge, indtægter og forskningspublikationer.

3. Et prioritetstilskud til udvalgte museer (11,9 procent af den økonomiske ramme). Tilskuddet er politisk fastsat.

Fordelingen af prioritetstilskud evalueres efter en periode på fem år. På den måde er der mulighed for at tilpasse fordelingen af prioritetstilskuddene, hvis der sker store ændringer i museernes tilskud i tilskudsmodellen. Niveauerne for de kommunale tilskud vil indgå i evalueringen for at sikre fortsat stor økonomisk opbakning til museerne i de enkelte kommuner.

Se et overblik over fordelingen af tilskud til museerne (pdf)

Opdateret 23. maj 2024