Kommende puljer

På denne side kan du få et overblik over hvilke Creative Europe-puljer, der bliver offentliggjort i løbet af 2023 og 2024.

Du finder både puljer, der hører under Creative Europes kulturdelprogram og det tværsektorielle delprogram (også kaldet cross-sector).

Åbne puljer

Se de aktuelle Creative Europe-puljer og find links og materiale til at ansøge.
Se de åbne puljer her

Kulturpuljer

Europæisk skønlitteratur

Åbner: Medio-januar 2024 (forventet)
Ansøgningsfrist: April 2024 (forventet)

Vi forventer, at pujen i store træk vil ligne puljen fra 2023. Du kan derfor godt begynde din ansøgning allerede nu – orientér dig eventuelt i puljebeskrivelsen for Europæisk skønlitteratur 2023 (link findes under Lukkede puljer)

Om puljen

Puljen støtter oversættelse og udbredelse af europæisk skønlitteratur på tværs af landegrænser for at understøtte og styrke den europæiske bogsektor.

Puljen giver støtte til projekter, der oversætter, udgiver, distribuerer og promoverer europæisk skønlitteratur.

Puljen har 4 overordnede målsætninger:

 1. At styrke mangfoldigheden og udbredelsen af europæisk skønlitteratur
 2. At tilskynde til oversættelse og markedsføring af skønlitteratur skrevet på små sprog, for at værkerne kan nå større litterære markeder
 3. At europæisk skønlitteratur når et bredere publikum – både inden for og uden for Europas grænser
 4. At styrke konkurrencedygtigheden i bogbranchen gennem større samarbejde på tværs af branchens aktører

Fakta om puljen

 • Et oversættelsesprojekt skal mindst bestå af 5 skønlitterære værker.
 • Puljen støtter aktiviteter i forbindelse med oversættelse, udgivelse, distribution og markedsføring af skønlitterære værker
 • Skønlitteratur dækker bl.a. fiktion, drama, poesi og børne- og ungdomslitteratur
 • Værkerne skal oversættes til og fra officielle sprog i de lande, der deltager i Creative Europe-programmet
 • Kun værker, der allerede er udkommet på originalsproget støttes (undtagelse for ukrainsk litteratur på ukrainsk)

Der findes tre projektstørrelser:

Small scale

Medium scale

Large scale

Oversættelse af mindst 5 forskellige værker

Oversættelse af mindst 11 forskellige værker

Oversættelse af mindst 21 forskellige værker

Maks. EUR 100.000

Maks. EUR 200.000

Maks. EUR 300.000

Maks. 60 % medfinansiering fra EU

Maks. 60 % medfinansiering fra EU

Maks. 60 % medfinansiering fra EU

Varighed: Maks. 36 måneder

Varighed: Maks. 36 måneder

Varighed: Maks. 36 måneder

Kan søges af individuelle ansøgere eller konsortier

Kan søges af individuelle ansøgere eller konsortier

Kan kun søges af konsortier

Hvem kan søge?

 • Det er muligt at søge som 1) individuel ansøger (organisation) eller som 2) et konsortium bestående af minimum 2 organisationer. Konsortiet kan bestå af organisationer fra forskellige lande. Den projektledende organisation skal have eksisteret juridisk i minumum 2 år ved ansøgningsfristen.
 • Organisationer/virksomheder, som er aktive i bogbranchen (fx forlag, litterære agenturer, boghandlere, litteraturfestivaler etc.) kan søge.
 • Ansøgere skal komme fra et Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste
 • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen.

Yderligere information og hjælp

Kig i vores ressourcebank og FAQ for tips og forklaringer.

Ser du et begreb, du ikke forstår? Tag et kig i vores EU’sk-dansk-ordbog

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at række ud til os på eu@remove-this.slks.dk

Music Moves Europe

Åbner: Juli 2024 (forventet)
Ansøgningsfrist: November 2024 (forventet)

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem EU's Funding and Tenders Portal 

Om puljen

Puljen skal støtte ét projekt, der skal fremme den grønne omstilling i den europæiske musiksektor gennem indsamling af viden og best practises samt uddeling af midler til innovative projekter.

Puljens formål og mål

Puljen skal stimulere den grønne omstilling for musiklivet i Europa. Det skal ske ved at adressere to mål:

 1. Viden: Projektet skal indsamle viden og best practises for grøn omstilling i musiklivet. Denne viden skal bruges til at opkvalificere musikbranchen gennem fx workshops og andre vidensdelingsinitiativer.
 2. Innovation: Projektet skal fordre grøn innovation i musikbranchen gennem at designe og drive et støtteprogram målrettet musikaktører. Støtten skal bl.a. gå til at afprøve nye værktøjer til at måle miljømæssig påvirkning.

Fakta om puljen

 • Puljen vil støtte 1 projekt
 • EU støtter med op til 5.000.000 EUR
 • Maks. 90 % medfinansiering fra EU

Hvem kan søge?

 • Puljen kan søges af et konsortium bestående af mindst 3 flere organisationer fra hvert sit Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste
 • Ansøgende organisationer skal have eksisteret juridisk i mindst 2 år ved ansøgningsfristen.
 • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen.

Yderligere information og hjælp

Kig i vores ressourcebank og FAQ for tips og forklaringer.

Ser du et begreb, du ikke forstår? Tag et kig i vores EU’sk-dansk-ordbog

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at række ud til os på eu@remove-this.slks.dk

 

Tværsektorielle puljer (Cross-sector)

Alle tværsektorielle puljer er aktive. Se dem under puljer

Opdateret 14. november 2023

EU-støtte Nyt

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld

Følg Creative Europe Desk Danmark

Facebook

LinkedIn

Instagram

Twitter

Er dit projekt støttet af Creative Europe? Så vil vi meget gerne følge med i, hvad I laver! Brug hashtagget #creativeeuropestøtter, når du deler indhold på Instagram, der er støttet af Creative Europe.