Kommende puljer

På denne side kan du få et overblik over hvilke Creative Europe-puljer, der bliver offentliggjort i løbet af 2023 og 2024.

Du finder både puljer, der hører under Creative Europes kulturdelprogram og det tværsektorielle delprogram (også kaldet cross-sector).

Åbne puljer

Se de aktuelle Creative Europe-puljer og find links og materiale til at ansøge.
Se de åbne puljer her

Kulturpuljer

Music Moves Europe

Åbner: Juli 2024 (forventet)
Ansøgningsfrist: November 2024 (forventet)

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem EU's Funding and Tenders Portal 

Om puljen

Puljen skal støtte ét projekt, der skal fremme den grønne omstilling i den europæiske musiksektor gennem indsamling af viden og best practises samt uddeling af midler til innovative projekter.

Puljens formål og mål

Puljen skal stimulere den grønne omstilling for musiklivet i Europa. Det skal ske ved at adressere to mål:

  1. Viden: Projektet skal indsamle viden og best practises for grøn omstilling i musiklivet. Denne viden skal bruges til at opkvalificere musikbranchen gennem fx workshops og andre vidensdelingsinitiativer.
  2. Innovation: Projektet skal fordre grøn innovation i musikbranchen gennem at designe og drive et støtteprogram målrettet musikaktører. Støtten skal bl.a. gå til at afprøve nye værktøjer til at måle miljømæssig påvirkning.

Fakta om puljen

  • Puljen vil støtte 1 projekt
  • EU støtter med op til 5.000.000 EUR
  • Maks. 90 % medfinansiering fra EU

Hvem kan søge?

  • Puljen kan søges af et konsortium bestående af mindst 3 flere organisationer fra hvert sit Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste
  • Ansøgende organisationer skal have eksisteret juridisk i mindst 2 år ved ansøgningsfristen.
  • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen.

Yderligere information og hjælp

Kig i vores ressourcebank og FAQ for tips og forklaringer.

Ser du et begreb, du ikke forstår? Tag et kig i vores EU’sk-dansk-ordbog

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at række ud til os på eu@remove-this.slks.dk

 

Tværsektorielle puljer (Cross-sector)

Alle tværsektorielle puljer er aktive. Se dem under puljer

Opdateret 26. marts 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Nyt fra Creative Europe Culture

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld

Følg Creative Europe Desk Danmark

Facebook

LinkedIn

Instagram

Er dit projekt støttet af Creative Europe? Så vil vi meget gerne følge med i, hvad I laver! Brug hashtagget #creativeeuropestøtter, når du deler indhold på Instagram, der er støttet af Creative Europe.