Kommende puljer

På denne side kan du få et overblik over hvilke Creative Europe-puljer, der bliver offentliggjort i løbet af 2023 og 2024.

Du finder både puljer, der hører under Creative Europes kulturdelprogram og det tværsektorielle delprogram (også kaldet cross-sector).

Åbne puljer

Se de aktuelle Creative Europe-puljer og find links og materiale til at ansøge.
Se de åbne puljer her

Kulturpuljer

Music Moves Europe

Åbner: Ultimo 2024 (forventet)
Ansøgningsfrist: Primo 2025 (forventet)

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem EU's Funding and Tenders Portal 

Om puljen

Puljen skal støtte ét projekt, der skal fremme den grønne omstilling i den europæiske musiksektor gennem indsamling af viden og best practises samt uddeling af midler til innovative projekter.

Puljens formål og mål

Puljen skal stimulere den grønne omstilling for musiklivet i Europa. Det skal ske ved at adressere to mål:

 1. Viden: Projektet skal indsamle viden og best practises for grøn omstilling i musiklivet. Denne viden skal bruges til at opkvalificere musikbranchen gennem fx workshops og andre vidensdelingsinitiativer.
 2. Innovation: Projektet skal fordre grøn innovation i musikbranchen gennem at designe og drive et støtteprogram målrettet musikaktører. Støtten skal bl.a. gå til at afprøve nye værktøjer til at måle miljømæssig påvirkning.

Fakta om puljen

 • Puljen vil støtte 1 projekt
 • EU støtter med op til 5.000.000 EUR
 • Maks. 90 % medfinansiering fra EU

Hvem kan søge?

 • Puljen kan søges af et konsortium bestående af mindst 3 flere organisationer fra hvert sit Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste
 • Ansøgende organisationer skal have eksisteret juridisk i mindst 2 år ved ansøgningsfristen.
 • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen.

Yderligere information og hjælp

Kig i vores ressourcebank og FAQ for tips og forklaringer.

Ser du et begreb, du ikke forstår? Tag et kig i vores EU’sk-dansk-ordbog

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at række ud til os på eu@remove-this.slks.dk

 

Culture Moves Europe: Udveksling for enkeltpersoner og mindre grupper

Culture Moves Europe: Udveksling for enkeltpersoner og mindre grupper

Åbner: August/September 2024 (forventet)
Ansøgningsfrist: Månedlige frister frem til puljelukning

Culture Moves Europe er Creative Europes udvekslingsprogram, der skal sikre udveksling og mobilitet for kunstnere og kulturprofessionelle i Creative Europe-landene.

Puljen er den eneste i Creative Europe-programmet, der kan søges af enkeltpersoner.

Puljen støtter kunstnerisk og faglig udveksling, hvor enkeltpersoner eller mindre grupper rejser til et andet Creative Europe-land for at samarbejde med en værtspartner.

 1. Rejser for individuelle kunstnere og kulturprofessionelle på 7-60 dage
 2. Rejser for grupper på maks. 5 personer på 7-21 dage

Culture Moves Europe dækker fagområderne:

 • Musik
 • Skønlitteratur
 • Arkitektur
 • Kulturarv
 • Design
 • Mode
 • Billedkunst
 • Scenekunst

OBS: Det er kun muligt at få støtte til rejser til lande, der deltager i Creative Europe-programmet. Dvs. lande i EU samt på denne liste

Det er en forudsætning for at få støtte, at ansøger har en samarbejdspartner/vært i destinationslandet.

Hvem kan søge?

 • Puljen kan søges af enkeltpersoner eller mindre grupper på op til 5 personer. Både kunstnere og folk, der arbejder med kunst og kultur inden for et af ovenstående fagområder kan få støtte.
 • Ansøgere skal være bosiddende i et Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste

"Kaskadestøtte"

Finansieret af Creative Europe, men administreret af eksterne parter.

LIVEMX - Støtte til livemusiksektoren

Åbner: Sensommer/efterår 2024 (forventet)

LIVEMX’ pulje skal styrke det europæiske musikliv og gøre det mere bæredygtigt og inkluderende gennem bl.a. kapacitetsopbygning inden for områderne:

 • Musikeksport
 • Spillesteder
 • Digital brug

Puljens formål og mål

Puljen støtter projekter, der forsøger at løse aktuelle udfordringer for musikbranchen inden for områderne musikeksport, spillesteder og digital brug.

Projekterne kan eksempelvis inkludere opkvalificering og kapacitetsopbygning, innovative og samarbejdsbaserede løsninger på de skitserede problemstillinger, udvikling af nye metoder ol.

Der lægges vægt på, at projekternes resultater kommer musiklivet i Europa til gode på tværs af landegrænser – eksempelvis ved at udvikle løsninger, der kan skaleres og overføres til andre lande eller ved at stille resultaterne til rådighed for den bredere, europæiske musiksektor.

Fakta om puljen

 • Der kan søges om et fast beløb på hhv. 20.000 EUR, 40.000 EUR eller 60.000 EUR
 • Projektet kan vare enten 10, 11 eller 12 måneder
 • LIVEMX finansierer 100 % af projektets budget
 • Ansøgningen skal skrives på engelsk

Hvem kan søge?

 • Puljen søges af en enkelt organisation
 • Den ansøgende organisation skal have eksisteret juridisk i min. 1 år ved ansøgningsfristen
 • Ansøger skal være aktiv inden for den pågældende sektor (musikeksport, spillesteder, digitale løsninger på musikområdet)
 • Ansøger skal komme fra et Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste
 • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen.
Opdateret 24. maj 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Nyt fra Creative Europe Culture

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld

Se alle EU's støttemuligheder for kultur

CulturEU viser alle de forskellige støttemuligheder, EU har for kulturprojekter – i og uden for Creative Europe-programmet.

Gå til CulturEU