Museernes centralregistre

Danske museer skal indberette i to centralregistre; Fund og Fortidsminder og SARA.

  • Fund og Fortidsminder med oplysninger om kulturarvsanlæg og udgravninger
  • SARA med oplysninger om museernes genstand og kunstværker. 

Fund og Fortidsminder

De arkæologisk arbejdende museer har gennem mange år udviklet en god og velfungerende praksis for indberetning til Fund og Fortidsminder. Nyere tids museer bør være opmærksomme på, at også de kan bidrage til registeret. Det rummer nemlig ikke kun jordfaste, kulturhistoriske anlæg fra oldtid og middelalder, men også anlæg fra nyere tid, som er undersøgt arkæologisk.

SARA

SARA er museernes fælles system til registrering og administration af samlinger. SARA skal være med til at sikre det nationale overblik over de danske museers samlinger. Alle statslige og statsanerkendte museer under Kulturministeriet er forpligtet til at indberette oplysninger om deres samlinger i systemet. Dermed medvirker SARA til, at informationerne bliver nemt tilgængelige for museerne og på sigt også for forskere, studerende med flere.

Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark

Der vil være offentlig adgang til oplysninger i Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark indtil der åbnes for offentlig adgang til SARA. 

Minimumsregistrering

Det er museets opgave at sikre, at indberetningerne er i overensstemmelse med Slots- og Kulturstyrelsens "Krav og anbefalinger til museernes registrering og indberetning" (minimumsregistrering).

Opdateret 02. juni 2021