Udmøntning af Kulturministeriets og Udenrigsministeriets pulje til strategisk kultursamarbejde

Sådan fordeles midlerne fra puljen til internationalt kultursamarbejde 2024-25

Professionelle danske kulturaktører (institutioner eller organisationer) og Udenrigsministeriets repræsentationer i udlandet kan søge midler under den strategiske ramme for internationalt kultursamarbejde. Midlerne er en del af en årlig bevilling til internationalt kultursamarbejde og kan søges to gange årligt gennem Slots- og Kulturstyrelsen.

Sammen med internationale partnere kan midlerne anvendes til at udvikle projekter og aktiviteter, der understøtter kulturens og kunstens adressering af aktuelle, globale udfordringer. Kulturaktører kan med andre ord byde ind med projekter og idéer til, hvad kunsten og kulturen kan bidrage med. Her er tre indsatsområder i fokus:

 • Bæredygtighed og grøn omstilling
 • Tech og den demokratiske dialog 
 • Land og by

Læs mere om de tre temaer og indsatsområder her

Projekter, der modtager støtte, skal forankres og drives af professionelle kulturaktører i dialog med Slots- og Kulturstyrelsen og med relevante danske ambassader og repræsentationer. Geografisk er der primært fokus på USA, Asien, det nære Europa og Norden. Større kulturprojekter med brede aktørkredse vil blive prioriteret.

Ansøgninger vurderes af Slots-og Kulturstyrelsen og Styregruppen for samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

Ansøgningsfrister: 1. marts og 27. september 2024, kl. 14.00

Formålet med puljen er at fremme Danmarks tværfaglige, internationale kultursamarbejde.

Puljen kan søges til strategiske udviklingsprojekter eller kapacitetsopbygning, der understøtter ét eller flere af temaerne under den strategiske ramme: Bæredygtighed og grøn omstilling, Tech og den demokratiske dialog og Land og by:

 • Projekter og kapacitetsopbygning målrettet Bæredygtighed og grøn omstilling skal fremme udviklingen af internationale samarbejdsprojekter, der kan understøtte Danmarks bidrag til den grønne dagsorden, udvikling af nye tværgående partnerskaber samt nye målrettede kulturdiplomatiske indsatser.
 • Projekter og kapacitetsopbygning målrettet Tech og den demokratiske dialog skal fremme kulturens evne til at skabe tillidsrum i en kompliceret teknologiseret verden. Det kan blandt andet ske gennem internationale partnerskaber og initiativer, der sætter fokus på at udvikle, understøtte og dokumentere kulturens tillidsrum i konkrete projekter. Initiativerne kan være fysiske, digitale eller hybride, men de skal forholde sig aktivt til teknologiens muligheder og begrænsninger ift. det demokratiske rum.
 • Projekter og kapacitetsopbygning målrettet Land og by skal fremme og støtte tværfaglige, professionelle og internationale kulturprojekter i land- og byområder. De skal understøtte inddragelsen af civilsamfundet og dets ressourcer, herunder arbejde med fællesskaber og inddragelse af børn og unge i konkrete kulturprojekter.

Midlerne kan søges af professionelle danske kulturaktører (institutioner eller organisationer) og danske repræsentationer i udlandet.

 

For ansøgninger til kapacitetsopbygning:

Der kan søges midler til:

 • Researchrejser for udenlandske og danske partnere, der sammen ønsker at udvikle et læringsforløb eller ønsker at idéudvikle strategiske udviklingsprojekter.
 • Opbygning af internationale netværk for de danske kulturaktører inden for de strategiske indsatsområder – eksempelvis udgifter til rejse, ophold m.v.
 • Udvikling af internationale konferencer, workshops, videndelingsforløb og udarbejdelse af best-practices.
 • Udvikling og gennemførelse af læringsforløb for professionelle danske kulturaktører i samarbejde med en eller flere internationale partnere. Der kan søges til projektledelse, udgifter til produktion og dokumentation af læringsforløb, udgifter til rejse og ophold i forbindelse med afvikling.

Danske repræsentationer kan ikke søge til projektledelse eller afholdelse af egne udgifter til rejse, ophold eller deltagelse.

 

For ansøgninger til strategiske udviklingsprojekter:

Der kan søges midler til:

 • Projektledelse
 • Projektgennemførelse
 • Dokumentation og formidling
 • Dansk egenfinansiering af større EU-finansierede projekter inden for temaet.  

Styregruppen prioriterer større projekter, der søger finansiering mellem 100.000 kr. og 2 mio. kr.

Det forventes, at projekterne har minimum 25 procent medfinansiering fra anden side, eksempelvis egenfinansiering, udenlandsk samarbejdspartner eller anden fondsfinansiering.

Derudover gælder følgende kriterier:

 • Et projekt skal være baseret på samarbejder mellem flere danske og udenlandske kulturaktører – fx kunstnere, organisationer og/eller institutioner. En ambassade tæller ikke som en kulturaktør.
 • De kunstneriske eller kulturelle aktører skal have en professionel tilknytning til kunst-/kulturscenen.

De internationale samarbejdspartnere skal været baseret i et eller flere af de geografiske prioritetsområder: USA, Asien, det nære Europa eller Norden. 

Danske repræsentationer kan ikke søge til projektledelse eller afholdelse af egne udgifter til rejse og ophold i forbindelse med projekter.

Få flere oplysninger og ansøg her

Opdateret 28. juni 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

TILDELINGSLISTER

2023

2024 (1. runde)