Digernes historie og værdi

I 1980’erne anslog man at 70 % af alle danske diger var blevet sløjfet eller ødelagt. For at vende udviklingen blev ny lovgivning om beskyttelse af sten- og jorddiger vedtaget.

De tilbageværende diger blev betragtet som en truet naturtype og den første lovgivning om beskyttelse af diger bliver indført i naturfredningsloven. Baggrunden for den ny lovgivning var en omfattende historisk analyse fra 1986, der estimerede at 70 % af digerne var sløjfet og ødelagt mellem 1884 og 1981.

Digerne forsvinder

Undersøgelsen bekræftede en landsdækkende tendens, nemlig at digerne blev hastigt fjernet i takt med udviklingen i landbruget og den nyere tids byudvikling, og hvis denne udvikling fortsatte, ville de fleste diger snart være væk.

Læs om lovhistorien

Læs om digernes alder

Læs om digernes konstruktion og materialer

Digebeskyttelsens tre formål

Beskyttelsen af sten- og jorddigerne har tre formål, nemlig bevaring af digerne som:

Kulturhistorisk værdi: digerne giver kulturhistoriske oplysninger om ældre tiders hegning og markering af skel og ejendom i landskabet.
Læs mere om digernes kulturhistoriske værdi

Biologisk værdi: digerne har stor biologiske betydning for dyr og planters liv og spredning i jordbrugslandskabet.
Læs mere om digernes biologiske værdi

Landskabelig værdi: digerne har en visuel værdi som struktur i landskabet.
Læs mere om digernes landskabelige værdi

Opdateret 06. september 2022

Læs mere

I "Vejledningen om sten- og jorddiger" kan du læse mere om forvaltningen af diger

Vejledning om diger (pdf)