Indplacering i grundtilskud

Grundtilskuddets størrelse er differentieret i fem kategorier baseret på en samlet faglig, skønsmæssig vurdering af betydningen af de enkelte museers samling. Der ligger forskellige kriterier til grund for vurderingen af samlingernes betydning afhængigt af ansvarsområdets faglige kategori.
 

Arkæologi, nyere tids kulturhistorie og naturhistorie

Inden for kultur- og naturhistorie er museernes opgaver geografisk afgrænset. For de museer er der foretaget en vurdering af museernes samlinger med udgangspunkt i den geografiske udbredelse, altså om samlingen er indsamlet lokalt, regionalt, nationalt eller internationalt. Dertil er det vurderet, om samlingen overordnet set har flere genstande af særlig værdi, kvalitet eller betydning, som kan placere samlingens betydning i en højere kategori end det geografiske indsamlingsområde.
 

Kunsthistorie

Kunstsamlingerne er vurderet ud fra, hvor repræsentativ den enkelte samling er inden for museets ansvarsområde, samt samlingens betydning for den samlede kunsthistorie og samlingens betydning i relation til øvrige kunstsamlinger.
 

Kategori 1

For museer i kategori 1 er samlingen overvejende indsamlet lokalt, dvs. i én kommune eller med et eller flere faglige ansvarsområder knyttet til én kommune. For kunstmuseerne er samlingen vurderet ud fra, hvor repræsentativ den enkelte samling er inden for museets ansvarsområde, samt samlingens betydning for den samlede kunsthistorie og samlingens betydning i relation til øvrige kunstsamlinger.
 

Kategori 2

For museer i kategori 2 er samlingen overvejende indsamlet regionalt, dvs. i to eller flere kommuner eller med udgangspunkt i et eller flere faglige ansvarsområder knyttet til to eller flere kommuner, eller samlingen rummer overordnet set flere genstande af særlig værdi, kvalitet eller betydning, som placerer den i kategori 2. For kunstmuseerne er samlingen vurderet ud fra, hvor repræsentativ den enkelte samling er inden for museets ansvarsområde, samt samlingens betydning for den samlede kunsthistorie og samlingens betydning i relation til øvrige kunstsamlinger.
 

Kategori 3

For museer i kategori 3 er samlingen indsamlet nationalt eller med udgangspunkt i et nationalt ansvarsområde, eller samlingen rummer overordnet set flere genstande af særlig værdi, kvalitet eller betydning, som placerer den i kategori 3. For kunstmuseerne er samlingen vurderet ud fra, hvor repræsentativ den enkelte samling er inden for museets ansvarsområde, samt samlingens betydning for den samlede kunsthistorie og samlingens betydning i relation til øvrige kunstsamlinger.
 

Kategori 4

For museer i kategori 4 gælder, at deres samling opfylder kriterierne i kategori 3, og derudover vurderes at have et særligt museumsfagligt speciale med væsentlig betydning for forståelsen af centrale områder i samfundsudviklingen og vores fælles danmarkshistorie. For kunstmuseerne er samlingen vurderet ud fra, hvor repræsentativ den enkelte samling er inden for museets ansvarsområde, samt samlingens betydning for den samlede kunsthistorie og samlingens betydning i relation til øvrige kunstsamlinger.
 

Kategori 5

For museer i kategori 5 gælder, at deres samling opfylder kriterierne i kategori 3, og derudover har samlingen international betydning, herunder kontinuerlig international interesse. Det vil sige, at samlingen er genstand for international forskning og/eller udlån til udenlandske udstillinger og er delvist indsamlet internationalt. For kunstmuseerne er samlingen vurderet ud fra, hvor repræsentativ den enkelte samling er inden for museets ansvarsområde, samt samlingens betydning for den samlede kunsthistorie og samlingens betydning i relation til øvrige kunstsamlinger.

 

Den skønsmæssige faglige vurdering, ligger til grund for museernes indplacering i grundtilskud.

Læs argumenterne for indplacering i grundtilskud (pdf)

Opdateret 17. maj 2024