Vejledninger og links

På denne side finder du en række gode værktøjer, diverse vejledninger, nyttige links og gavnlig information.

Vejledninger, værktøjer, inspiration & information

Udregningsværktøj for rejser
Brug dette værktøj til at udregne enhedspriser for rejser til dit projektbudget

How to communicate your project
Fyldestgørende vejledning til, hvordan du kan kommunikere dit Creative Europe-projekt

CulturEU
EU-Kommissionens interaktive værktøj til at finde støttemuligheder til kulturprojekter

12 gode bud til grøn omstilling
Statens Kunstfond har samlet disse 12 bud på, hvordan man kan arbejde bæredygtigt i kulturbranchen

Creative Europe 2014-2020, Gender Equality, Sustainability and Digitalisation
Inspiration til, hvordan man kan arbejde med ligestilling, bæredygtighed og digitalisering i Creative Europe-projekter

Towards gender equality in the cultural and creative sectors
Om ligestilling i Europas kulturelle og kreative sektorer

A European Green Deal
Om den grønne omstilling i Europas kulturelle og kreative sektorer

A Europe fit for the digital age
Om den digitale omstilling i Europas kulturelle og kreative sektorer

Det årlige arbejdsprogram for implementeringen af Creative Europe (2022)
Beskrivelse af den Creative Europes politiske ramme, prioriteringer og indsatser i 2022

Nyttige links

Internationale/private fonde

Statens Kunstfond 
Nationale puljer, hvor det er muligt at søge tilskud til internationale projekter

Nordisk Kulturfond 
Pulje under Nordisk Ministerråd, som støtter kulturprojekter med mindst tre nordiske lande

Kulturkontakt Nord
Pulje under Nordisk Ministerråd, som støtter kulturprojekter med mindst to nordiske lande, men som har min. tre partnere

Bikubenfonden
Privat fond, som støtter internationale kulturprojekter med base i Danmark

Wilhelm Hansen Fonden
Privat fond, som støtter internationale kulturprojekter med base i Danmark

Fonde.dk
Links til andre fondsmuligheder i Danmark og udlandet

IETM Fund-Finder
Guide til finansieringsmuligheder for kunst og kultur i Europa ud over Creative Europe

Udviklingspuljer under Europa-Kommissionen

Erasmus+ (videregående uddannelse)

Horizon Europe (forskning og innovation)

Cosme (iværksættelse, små og mellemstore virksomheder SMEs)

EU-DK Support (formidlingsportal, EU-midler generelt)

Organisationer, som hjælper med EU-vejledning, -partnersøgning og -ansøgninger

Central Denmark EU Office (Region Midtjyllands EU kontor)

NordDanmarks EU-kontor

South Denmark European Office (SydDanmarks EU-kontor)

Andre ressourcer

Find en Creative Europe Desk i et andet EU-land
De lokale desks kan hjælpe med partnersøgning i den enkelte lande og rådgivning

Europa-Kommissionens hjemmeside
Her finder man informationer om nuværende "actions" (puljer), ansøgningsfrister, guidelines mm. 

Det Danske Filminstitut (DFI)
Creative Europes kulturprogram formidles i samarbejde med DFI, som varetager rådgivning og støtte ifm. ansøgninger til film og computerspil.

Opdateret 17. april 2024

Nyt fra Creative Europe Culture

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld