Kulturaktivitetsmidler til danske repræsentationer og kulturinstitutter

Kulturaktivitetsmidler til danske repræsentationer og kulturinstitutter under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet om Danmarks internationale kultursamarbejde

Kulturministeriet og Udenrigsministeriet støtter internationalt kultursamarbejde igennem puljen "Kulturaktivitetsmidler til danske repræsentationer og kulturinstitutter".

Puljen har til formål at støtte konkrete kulturaktiviteter i udlandet mellem danske og udenlandske aktører. Puljen er en omstrukturering af tidligere tilskudsordninger under samarbejdsaftalen mellem Kulturministeriet og Udenrigsministeriet.

"Kulturaktivitetsmidler til danske repræsentationer og kulturinstitutter" har ny ansøgningsfrist 9. februar 2024 og 23. august 2024.

Puljen har følgende formål:

  • Danmarks kultureksport til udlandet
  • Den interkulturelle dialog mellem danske og udenlandske aktører
  • Markedsføringen af Danmark som land
  • Fornyelsen af dansk kunst og kultur gennem internationalt samarbejde

Puljen retter sig mod et bredt felt af aktører, der arbejder med internationalt kultursamarbejde inden for Kulturministeriets område.

Danske aktører kan ansøge i samarbejde med en stedlig dansk repræsentation og/eller lokal afdeling for Det Danske Kulturinstitut. Det er danske repræsentationer og lokale afdelinger af kulturinstitutter, der kan indsende ansøgning.

En ansøgning kan indeholde flere selvstændige projekter f.eks. flere mindre samarbejdsprojekter med lokale aktører.

Opdateret 30. januar 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

TILDELINGSLISTER

2023

Ansøgninger på over kr. 150.000 vurderes af Udenrigsministeriet og Kulturministeriet. Ved ansøgninger på op til kr. 150.000 bliver vurderingen foretaget af Slots- og Kulturstyrelsen.

Styregruppen

En styregruppe på kontorchef-niveau med deltagelse fra Kulturministeriet og Udenrigsministeriet sikrer implementeringen af samarbejdsaftalen og realiseringen af den strategiske ramme. Styregruppen fordeler de afsatte midler til aktiviteter i overensstemmelse med samarbejdsaftalens formål og principper samt prioriteter i den strategiske ramme. Styregruppen fører tilsyn med løsningen af de opgaver, der er udkommet af denne aftale.