Lukkede puljer

På denne side kan du orientere dig i de Creative Europe-puljer, der har været åbne i 2022 og 2023. Du kan læse finde puljebeskrivelserne fra EU i drop down-menuerne og du kan finde links til puljerne i EU's ansøgningsportal, Funding and Tenders Portal.

Du finder både puljer, der hører under Creative Europes kulturdelprogram og det tværsektorielle delprogram (også kaldet cross-sector).

Kulturpuljer

Culture Moves Europe: Residencies

Ansøgningsfrist: 15. juni 2023

Programmet administreres af Goethe-Instituttet og søges via deres ansøgningsportal, GAP

Se hele puljebeskrivelsen fra Goethe-Instituttet her (engelsk)

Culture Moves Europe er Creative Europes udvekslingsprogram, der skal sikre udveksling og mobilitet for kunstnere og kulturprofessionelle i Creative Europe-landene. (Se også: Culture Moves Europe: Udveksling for enkeltpersoner (og mindre grupper))

Residency-delen af Culture Moves Europe giver støtte til, at værtsorganisationer i Europa kan tilbyde ophold til kunstnere og kulturarbejdere fra andre europæiske lande og territorier i længere perioder.

Puljens formål og mål

Residency-projekterne følger et på forhånd defineret koncept og initieres af en værtsorganisation, der udvælger og inviterer kunstnere og/eller kulturarbejdere til at deltage. Formålet er at samarbejde og udvikle projekter og idéer på tværs af landegrænser.

Ansøger skal vælge 1-2 af følgende mål for projektet:

 1. At udforske: Research og undersøgelser af specifikke temaer eller emner
 2. At skabe: At deltage i samskabelsesprocesser for at udvikle nye værker og kunstneriske outputs
 3. At lære: Kompetenceudvikling gennem uformelle læringsrum eller i samarbejde med specialiserede fagfolk
 4. At forbinde: At udvikle professionelle netværk og møde nye publikummer
 5. At forandre: At bidrage til samfundsudvikling i forlængelse af New European Bauhaus-principperne

Fakta om puljen

 • Puljen søges af værtsinstitutionen og støtter ophold for 1-5 kunstnere og/eller kulturarbejdere inden for sektorerne arkitektur, kulturarv, design, mode, oversættelse af skønlitteratur, musik, scenekunst eller billedkunst
 • Puljen støtter med faste takster for rejse, diæt og ophold hos værtsinstitutionen.
 • Det er muligt at få yderligere tilskud under særlige forudsætninger: Hvis man vælger grøn transport, hvis man har børn, hvis man har et handicap og/eller hvis man kommer fra oversøiske lande og territorier
 • Puljen støtter ikke rejser og ophold, hvor en kunstner skal præsentere eksisterende værker hos værtsinstitutionen (fx en udstilling eller en koncert).

3 typer af residencies

 • Korte residencies: Varighed af 22-60 dage
 • Lange residencies: Varighed af 60-120 dage
 • Udvidede residencies: Varighed af 120-300 dage

Hvem kan søge?

 • Puljen kan søge af organisationer, der ønsker at blive vært for et residency. Organisationen/institutionen skal have de rette kompetencer og ressourcer til at kunne fuldføre residency’et
 • Ansøgere skal komme fra et Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste
 • Ansøgere skal være aktive inden for arkitektur, kulturarv, design, mode, oversættelse af skønlitteratur, musik, scenekunst eller billedkunst
 • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen

Tidslinje

 • 15. marts 2023: Puljeåbning
 • 15. juni 2023: Ansøgningsfrist
 • Juni-juli 2023: Evaluering af ansøgninger
 • Ultimo juli 2023: Ansøgere får svar
 • 15. oktober 2013: Frist for at indsende ”Residency info card”
 • Op til 4 uger efter indsendelse af ”Residency info card”: Udformning af kontrakt mellem værtsinstitution og Goethe-Instituttet

Yderligere information og hjælp

Læs mere om Culture Moves Europe på Europa-Kommissionens hjemmeside
Eller på Goethe-Instituttets hjemmeside

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at række ud til os på eu@remove-this.slks.dk
Du kan også kontakte Goethe-Instituttet direkte på culturemoveseurope@remove-this.goethe.de

Culture Moves Europe: Udveksling for enkeltpersoner (og mindre grupper)

Løbende ansøgningsfrister frem til 31. maj 2023

Programmet administreres af Goethe-Instituttet og søges via deres ansøgningsportal, GAP
Se hele puljebeskrivelsen fra Goethe-Instituttet her (engelsk)

Culture Moves Europe er Creative Europes udvekslingsprogram, der skal sikre udveksling og mobilitet for kunstnere og kulturprofessionelle i Creative Europe-landene.

Det er den eneste pulje i Creative Europe-programmet, der kan søges af enkeltpersoner.

Programmet støtter:

Programmet støtter kunstnerisk og faglig udveksling, hvor enkeltpersoner eller mindre grupper rejser til et andet Creative Europe-land for at samarbejde med en værtspartner.

 1. Rejser for individuelle kunstnere og kulturprofessionelle på 7-60 dage
 2. Rejser for grupper på maks. 5 personer på 7-21 dage

Programmet dækker områderne musik, skønlitterær oversættelse, arkitektur, kulturarv, design, mode, billedkunst og scenekunst.

OBS: Det er kun muligt at få støtte til rejser til lande, der deltager i Creative Europe-programmet. Dvs. lande i EU samt på denne liste

Læs mere om udvekslingsprogrammet på Culture Moves Europes hjemmeside

Samarbejdsprojekter 2023

Se infovideo om puljen for samarbejdsprojekter.

 

obs ny Ansøgningsfrist: 9. marts 2023

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem EU's Funding and Tenders Portal (husk at vælge den rigtige projektkategori!)
Du kan læse hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljen for samarbejdsprojekter støtter kulturprojekter, der drives af et konsortium af partnere fra forskellige Creative Europe-lande. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste

Det er en særdeles bred pulje, der kan rumme mange forskelligartede projekter. Således er alle kreative og kulturelle sektorer indbefattet i samarbejdsprojekterne. Så uanset om et projekt har rod i scenekunst, musik, mode, cirkus, kunsthåndværk, dans, arkitektur, kulturarv, billedkunst, tværæstetiske netværk eller noget helt andet, kan det rummes under samarbejdsprojektparaplyen.

I 2023 har puljen et særfokus på projekter, der understøtter kulturlivet i Ukraine.

Målet med puljen

For at få støtte skal et samarbejdsprojekt bidrage til at opfylde et af følgende mål:

 • At styrke skabelsen og udbredelsen af europæiske værker og kunstnere på tværs af landegrænser
 • At gøre de kreative og kulturelle sektorer bedre til at opdyrke talenter samt at skabe innovation, jobs og vækst.

Når man indsender sin ansøgning, skal man vælge, hvilket af de to mål, projektet sigter mod.

EU-Kommissionens prioriteter

Ansøgere skal vælge 1-2 af følgende emner, som projektet tematiserer:

 1. Publikum: at øge adgang til og deltagelse i kulturlivet. Publikumsudvikling fysisk såvel som digitalt.
 2. Social inklusion: at bruge kulturen til at skabe inklusion i samfundet. Særligt i forhold til at inkludere minoriteter, marginaliserede grupper og personer med handicap.
 3. Bæredygtighed: at udvikle og udbrede miljøvenlige praksisser. At bruge kulturelle aktiviteter til at øge bevidstheden om bæredygtighed.
 4. Det digitale: at hjælpe de kulturelle sektorer i Europa med at udvikle brugen af digitale teknologier.
 5. Det internationale: at øge internationaliseringen af europæisk kulturliv – også hvad angår mikroorganisationer og græsrodsorganisationer.
 6. Sektorspecifikke prioriteter: Kompetenceudvikling, kapacitetsopbygning og uddannelse inden for sektorerne: kulturarv, musik, bøger og forlagsbranchen, arkitektur, mode og design, bæredygtig kulturturisme.

Tre projektstørrelser

SMALL SCALE MEDIUM SCALE LARGE SCALE
Min. 3 partnere (fra hver sit Creative Europe-land) Min. 5 partnere (fra hver sit Creative Europe-land)

Min. 10 partnere (fra hver sit Creative Europe-land)

Maks. EUR 200.000 Maks. EUR 1.000.000.

Maks. EUR 2.000.000

EU dækker op til 80 % EU dækker op til 70 %

EU dækker op til 60 %

Maks. varighed for projektet: 48 måneder

Tidslinje

 • 18. november 2022: Puljeåbning
 • 23. februar 2023: Ansøgningsfrist
 • Marts-juli 2023: Evaluering af ansøgninger
 • Juli 2023: Ansøgere får svar
 • August-oktober 2023: Udformning af kontrakt

Yderligere information og hjælp

Du kan læse mere om samarbejdsprojekter på EU-Kommissionens egen hjemmeside 

Se også dette faktaark

Kig i vores ressourcebank og i FAQ'en for tips og forklaringer.

Deltag i vores webinarer, hvor vi frem mod ansøgningsfristen går i dybden med puljen og giver gode råd til ansøgningen. Tilmeld dig her

Savner du inspiration til, hvad et samarbejdsprojekt kan være? Så se vores fremhævede projekter hvor du kan finde eksempler på flere samarbejdsprojekter – eksempelvis JazzDanmarks Kids Can eller Aaben Dans' PUSH

Europæisk skønlitteratur 2023

obs ny Ansøgningsfrist: 7. marts 2023 kl. 17.00

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem EU's Funding and Tenders Portal
Du kan læse hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljen støtter projekter, der oversætter, udgiver, distribuerer og promoverer europæisk skønlitteratur. Herunder også aktiviteter, der understøtter salg af oversættelsesrettigheder.

En ny ting i 2023 er, at Europa-Kommissionen har fokus på krigen i Ukriane. Det betyder, at Kommissionen er særligt opmærksom på projekter, der giver ukrainske flygtninge adgang til litteratur på ukrainsk.

Puljens formål

Puljen skal understøtte den europæiske skønlitteratur og gøre den tilgængelig på tværs af landegrænser. Puljen støtter projekter, der oversætter, udgiver, distribuerer og promoverer europæisk skønlitteratur og har 4 mål:

 1. At styrke mangfoldigheden og udbredelsen af europæisk skønlitteratur
 2. At tilskynde til oversættelse og markedsføring af skønlitteratur skrevet på små sprog, for at værkerne kan nå større litterære markeder
 3. At europæisk skønlitteratur når et bredere publikum – både inden for og uden for Europas grænser
 4. At styrke konkurrencedygtigheden i bogbranchen gennem større samarbejde på tværs af branchens aktører

Fokusområder

 • Projekterne skal inkludere oversættelse af skønlitteratur fra underrepræsenterede lande, særligt litteratur skrevet på mindre sprog.
 • Projekterne skal forholde sig til ligestilling og grøn omstilling
 • Projekterne skal bidrage til at højne oversætternes profiler samt kompensere dem på fair vis

Muligheder og vilkår

Det er muligt at søge enten som individuel ansøger eller som et konsortium bestående af minimum 2 organisationer.

Alle ansøgere skal være aktive i bogbranchen. Projektlederen skal have eksisteret juridisk i minimum 2 år ved ansøgningsfristen.

Et oversættelsesprojekt skal mindst bestå af 5 skønlitterære værker, der oversættes fra et europæisk sprog til et andet.

Projektstørrelser

Small scale

Oversættelse af mindst 5 forskellige værker
Max. EUR 100.000
Max. 60 % medfinansiering fra EU
Varighed: Max 36 måneder

Medium scale

Oversættelse af mindst 11 forskellige værker
Max. EUR 200.000
Max. 60 % medfinansiering fra EU
Varighed: Max 36 måneder

Large scale

Oversættelse af mindst 21 forskellige værker
Max. EUR 300.000
Max. 60 % medfinansiering fra EU
Varighed: Max 36 måneder

Kig også på vores FAQ-side og i vores ressourcebank for tips, råd og forklaringer.

Music Moves Europe

Ansøgningsfrist: 12. januar 2023 kl. 17

Ansøgningen indsendes gennem EU’s Funding and Tenders Portal
Læs hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljens formål

Formålet med Music Moves Europe er at støtte bæredygtig musikdistribution i Europa med særligt fokus på livemusik. Music Moves Europe skal understøtte den europæiske musikbranches konkurrenceevne samt innovation og diversitet.

Puljen vil støtte 1 projekt, der henover en treårig periode skal understøtte musiklivet ved at uddele midler til mindre musikprojekter og sammensætte et kapacitetsopbygningsprogram for musikaktører og artister.

Projektet skal fokusere på tre forretningsudviklingsområder for musikbranchen:

 1. Livestreaming
 2. Samarbejde mellem spillesteder
 3. Musikeksport

Design og administration af puljer

Projektet skal designe og administrere sine egne puljer målrettet musikaktører. Det skal udmønte sig i mindst tre call, fx en pr. år, med fokus på de tre forretningsudviklingsområder.

Mindst 80 % af projektbudgettet skal uddeles til mindre projekter, og mindst 60 projekter skal støttes.

Kapacitetsopbygningsprogram

Foruden tilskudsadministration skal projektet stå for at udvikle et kapacitetsopbygningsprogram målrettet såvel organisationer som enkeltpersoner i musiklivet.

Programmet kan bl.a. bestå af:

 • Workshops og undervisning til artister og folk i musikbranchen
 • Samarbejder med europæiske spillesteder for at understøtte vækstlagets muligheder for turnere internationalt
 • Udvikling af innovative modeller for bæredygtig musikdistribution
 • Udvekslinger i og uden for Europa for folk i musikbranchen
 • Promovering af europæiske artister ved internationale branchefestivaler og –events

Fakta om puljen

 • Puljen vil give støtte til 1 projekt, der skal administrere sine egne puljer samt kapacitetsopbygningsprogrammet
 • Budgettet er 4,5 mio. EUR
 • EU finansierer 90 % af projektet
 • Maks. varighed for projektet: 36 måneder

Hvem kan søge?

Puljen kan søges et konsortium bestående af mindst to organisationer fra hver sit Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste

Enkeltpersoner kan ikke søge puljen.

Støtte til ukrainske flygtninge og de kreative brancher i Ukraine

Ansøgningsfrist: 29. november 2022 kl. 17

Ansøgningen indsendes gennem EU’s Funding and Tenders Portal
Læs hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljens formål

Puljen har to formål: At hjælpe og støtte Ukraines kulturliv og -arv, og at bruge kultur som metode til at integrere ukrainske flygtninge og/eller sørge for at flygtninge har adgang til kultur.

Puljen skal støtte i alt 3 projekter:

Projekt 1

 • Projektet skal hjælpe ukrainske kunstnere og kulturorganisationer til at skabe og vise deres værker i Ukraine og andre europæiske lande.
 • Dette skal bl.a. ske gennem uddeling af midler til underprojekter, der drives af eksterne. Mindst 70 % af budgettet skal gå til at finansiere underprojekter.
 • Maks. støtte fra EU: EUR 2.000.000

Projekt 2

 • Projektet skal give ukrainske flygtninge – især børn – adgang til kultur og understøtte deres integration.
 • Dette skal bl.a. ske gennem uddeling af midler til underprojekter, der drives af eksterne. Mindst 70 % af budgettet skal gå til at finansiere underprojekter.
 • Maks. støtte fra EU: EUR 2.000.000

Projekt 3

 • Projektet skal forberede genopretningen af de ukrainske kulturbrancher, når krigen er slut, samt hjælpe og efteruddanne ukrainske kulturarvsarbejdere med at beskytte den ukrainske kulturarv.
 • Maks. støtte fra EU: EUR 1.000.000

Fakta om puljen

 • EU finansierer 90 % af projektbudgettet
 • Maks. varighed for projekterne: 36 måneder

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af et konsortium på min. 2 partnere – en fra Ukraine og en fra et andet Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste

Paraplyorganisation, der skal understøtte The European Heritage Label

Ansøgningsfrist: 5. oktober 2022 kl. 17

Ansøgningen indsendes gennem EU’s Funding and Tenders Portal
Læs hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljens formål

Puljen er sat i verden for at med det formål at oprette en paraplyorganisation, der skal understøtte og styrke The European Heritage Label (EHL) – EU’s kulturarvsmærkat, der tildeles europæiske kulturarvssteder med en vigtig symbolværdi for Europa.

Paraplyorganisationen skal facilitere videns- og erfaringsdeling, kompetenceopbygning og samarbejde mellem EHL-interessenter, dvs. kulturarvssteder, der har fået mærkatet samt nationale EHL-koordinatorer i EU’s 27 medlemslande.

Derudover skal paraplyorganisationen kommunikere og promovere kulturarvsmærkatet og samle resultater og erfaringer på egne platforme.

Mål for paraplyorganisationen

Paraplyorganisationen skal arbejde med følgende tre mål:

 1. At skabe synergier mellem EHL-steder, nationale EHL-koordinatorer og andre spillere i kulturarvssektoren
  Dvs. at facilitere internationalt samarbejde og skabe et international fællesskab af interessenter for at styrke EHL. At styrke professionalisering og internationalisering i kulturarvssektoren.
   
 2. Opkvalificering og kapacitetsopbygning blandt EHL-steder og de nationale EHL-koordinatorer
  Dvs. hjælpe interessenterne med at opbygge vigtige færdigheder og dele væsentlige ressourcer inden for kulturarvsarbejde.
   
 3. Kommunikation og promovering af kulturarvsmærkatet og af EHL-stedernes aktiviteter
  Dvs. skabe en fælles visuel identitet, opbygge kommunikationskanaler og afholde promoveringsevents for EHL.

Fakta om puljen

 • Puljen vil give støtte til 1 projekt, der skal skabe en paraplyorganisation for EHL
 • Budgettet er 3 mio. EUR
 • EU finansierer 90 % af projektet
 • Maks. varighed for projektet: 40 måneder

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af enten en enkelt organisation eller af et konsortium bestående af flere organisationer.

Ansøgere skal komme fra et Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste.

Enkeltpersoner kan ikke søge puljen.

Europæisk skønlitteratur 2022

Ansøgningsfrist: 31. maj 2022

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem EU's Funding and Tenders Portal.
Du kan læse hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljen støtter projekter, der oversætter, udgiver, distribuerer og promoverer europæisk skønlitteratur. Herunder også aktiviteter, der understøtter salg af oversættelsesrettigheder.

Formålet med puljen er

 • At styrke mangfoldigheden og udbredelsen af europæisk skønlitteratur
 • At tilskynde til oversættelse og markedsføring af skønlitteratur skrevet på små sprog, for at værkerne kan nå større litterære markeder – både inden for og uden for Europas grænser
 • At nå nye publikummer
 • At styrke konkurrencedygtigheden i bogbranchen gennem større samarbejde på tværs af branchens aktører

Fokusområder

 • Projekterne skal inkludere oversættelse af skønlitteratur fra underrepræsenterede lande, særligt litteratur skrevet på mindre sprog.
 • Projekterne skal forholde sig til ligestilling og grøn omstilling
 • Projekterne skal bidrage til at højne oversætternes profiler samt kompensere dem på fair vis
 • I anledning af, at EU har udnævnt 2022 til Det Europæiske Ungdomsår, vil der være et særligt fokus på oversættelsesprojekter, der forholder sig til og inkluderer unge.

Muligheder og vilkår

Det er muligt at søge enten som individuel ansøger eller som et konsortium bestående af minimum 2 organisationer.

Alle ansøgere skal være aktive i bogbranchen. Projektlederen skal have eksisteret juridisk i minimum 2 år ved ansøgningsfristen.

Et oversættelsesprojekt skal mindst bestå af 5 skønlitterære værker, der oversættes fra et europæisk sprog til et andet.

Projektstørrelser

Small scale

Oversættelse af mindst 5 forskellige værker
Max. EUR 100.000
Max. 60 % medfinansiering fra EU
Varighed: Max 36 måneder

Medium scale

Oversættelse af mindst 11 forskellige værker
Max. EUR 200.000
Max. 60 % medfinansiering fra EU
Varighed: Max 36 måneder

Large scale

Oversættelse af mindst 21 forskellige værker
Max. EUR 300.000
Max. 60 % medfinansiering fra EU
Varighed: Max 36 måneder

Kig også på vores FAQ-side og i vores ressourcebank for tips, råd og forklaringer.

Samarbejdsprojekter 2022

 

OBS: ny Ansøgningsfrist: 5. maj 2022

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem EU's Funding and Tenders Portal
Du kan læse hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljen for samarbejdsprojekter støtter kulturprojekter, der drives af et konsortium af partnere fra forskellige Creative Europe-lande. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste.

Det er en særdeles bred pulje, der kan rumme mange forskelligartede projekter. Således er alle kreative og kulturelle sektorer indbefattet i samarbejdsprojekterne. Så uanset om et projekt har rod i scenekunst, musik, mode, cirkus, kunsthåndværk, dans, arkitektur, kulturarv, billedkunst, tværæstetiske netværk eller noget helt andet, kan det rummes under samarbejdsprojektparaplyen.

Målet med puljen

For at få støtte skal et samarbejdsprojekt bidrage til at opfylde et af følgende mål:

 • At styrke skabelsen og udbredelsen af europæiske værker og kunstnere på tværs af landegrænser
 • At gøre de kreative og kulturelle sektorer bedre til at opdyrke talenter samt at skabe innovation, jobs og vækst.

Når man indsender sin ansøgning, skal man vælge, hvilket af de to mål, projektet sigter mod.

EU-Kommissionens prioriteter

EU-Kommissionen prioriteter projekter, der forholder sig til et-to af følgende emner:

 1. Publikum: at øge adgang til og deltagelse i kulturlivet. Publikumsudvikling fysisk såvel som digitalt.
 2. Social inklusion: at bruge kulturen til at skabe inklusion i samfundet. Særligt i forhold til at inkludere minoriteter, marginaliserede grupper og personer med handicap.
 3. Bæredygtighed: at udvikle og udbrede miljøvenlige praksisser. At bruge kulturelle aktiviteter til at øge bevidstheden om bæredygtighed.
 4. Det digitale: at hjælpe de kulturelle sektorer i Europa med at udvikle brugen af digitale teknologier.
 5. Det internationale: at øge internationaliseringen af europæisk kulturliv – også hvad angår mikroorganisationer og græsrodsorganisationer.
 6. Sektorspecifikke prioriteter: Kompetenceudvikling, kapacitetsopbygning og uddannelse inden for sektorerne:
  1. Kulturarv: I forhold til borgerinddragelse, digitalisering af kulturarv og risikostyring i relation til klimaforandringerne.
  2. Musik: I forhold til udbredelse og eksport af europæisk musik samt metoder til at promovere, distribuere og tjene penge på musikken, særligt i forhold til digitale trends.
  3. Bogbranchen: I forhold til opkvalificering af oversættere samt udbredelse af europæisk litteratur gennem salg af oversættelsesrettigheder.
  4. Arkitektur: I forhold til fagfælleoplæring, anvendelse og adaptering af kulturarv eller internationalisering af karrierer.
  5. Mode og design: I forhold til kunstnerisk produktion og distribution, integrering af principper for grøn omstilling og New European Bauhaus samt internationalisering af karrierer
  6. Bæredygtig kulturturisme: I forhold til opkvalificering af ansatte i branchen, udvikling af værktøjer og indikatorer for bæredygtighed samt at understøtte den digitale tranformation

20 % af budgettet vil gå til projekter, der adresserer de sektorspecifikke prioriteter.

Tre projektstørrelser

SMALL SCALE

Min. 3 partnere
Max. EUR 200.000
Max. 80 % medfinansiering fra EU
Varighed: max. 48 måneder 

MEDIUM  SCALE

Min. 5 partnere
Max. EUR 1.000.000
Max. 70 % medfinansiering fra EU
Varighed: max. 48 måneder

LARGE SCALE

Min. 10 partnere
Max. EUR 2.000.000
Max. 60 % medfinansiering fra EU
Varighed: max. 48 måneder

Du kan læse mere om samarbejdsprojekter i dette formidlingsmateriale, samt på EU-Kommissionens egen hjemmeside.

Kig også på vores FAQ-side for tips og forklaringer og tilmeld dig vores webinarer, hvor vi går i dybden med puljen og giver gode råd til ansøgningen.

Savner du inspiration til, hvad et samarbejdsprojekt kan være? Så se vores fremhævede projekter, hvor du kan finde eksempler på flere samarbejdsprojekter – eksempelvis JazzDanmarks Kids Can eller Aaben Dans' PUSH.

Tværsektorielle puljer (Cross-sector)

Journalistiske partnerskaber – mediepluralisme 2023

Ansøgningsfrist: 27. april 2023 kl. 17

Ansøgningen indsendes gennem EU’s Funding and Tenders Portal
Læs hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljen for journalistiske partnerskaber – mediepluralisme skal styrke og understøtte nyhedsmedielandskabet i Europa gennem oprettelse af støtteprogrammer til nyhedsmedier. Støtteprogrammerne skal administreres af civilsamfundsorganisationer, som arbejder inden for nyhedsmediebranchen.

Formålet med puljen er at

 • Øge mediepluralisme, robusthed og en uafhængig og fri presse i Europa
 • Beskytte nyhedsmedielandskabet og styrke civilsamfundsorganisationer, der arbejder med nyhedsmedier
 • Samle viden om nyhedsmedielandskabet i Europa – fx i forhold til områder med begrænset dækning

Fakta om puljen

 • Man kan søge op til 3.000.000 EUR
 • Finansieringsgraden er 90 % af projektbudgettet
 • Maks. varighed for projektet: 24 måneder.

Hvem kan søge?

 • Puljen kan søges af enten en enkelt organisation eller et konsortium på mindst 2 organisationer.
 • Kun civilsamfundsorganisationer, der arbejder inden for nyhedsmediebranchen (fx medieforbund, NGO’er, journalistiske fonde mm) kan søge.
 • Ansøgere skal have erfaring med at implementere medierelaterede aktiviteter samt tilskudsadministration
 • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen.

Tidslinje

 • 8. december 2022: Puljeåbning
 • 23. april 2023 kl. 17: Ansøgningsfrist
 • Maj-juni 2023: Evaluering af ansøgninger
 • Juli 2023: Ansøgere får svar
 • September 2023: Udformning af kontrakt

Yderligere information og hjælp

Kig i vores ressourcebank og i FAQ'en for tips og forklaringer.

Journalistiske partnerskaber – samarbejder 2023

Ansøgningsfrist: 27. april 2023 kl. 17

Ansøgningen indsendes gennem EU’s Funding and Tenders Portal
Læs hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljen for journalistiske partnerskaber – samarbejder er sat i verden for at understøtte det europæiske nyhedsmedielandskab i en tid, hvor kvalitetsjournalistikken er udfordret af manglende indtjeningsmuligheder, misinformation og digitalisering.

Formålet med puljen er at

 • Styrke nyhedsmedielandskabet gennem samarbejder på tværs af landegrænser
 • Øge konkurrencedygtigheden i nyhedsmediebranchen
 • Understøtte samarbejder, der drejer sig om at udvikle bæredygtige forretningsmodeller
 • Understøtte samarbejder om journalistiske projekter på tværs af landegrænser

Prioriteter

Projekterne skal høre under en eller begge af følgende prioriteter:

 1. Samarbejder om forretningsudvikling
  Det vil sige projekter, der arbejder for at udvikle eksempelvis nye indtjeningsmuligheder for nyhedsmedierne, publikumsudvikling, best practises, vidensdelingsinitiativer og løsninger, der modsvarer branchens udfordringer.
   
 2. Samarbejder om journalistiske projekter
  Det vil sige projekter, der arbejder med at udvikle og skabe rammerne for kvalitetsjournalistik. Det kan fx være journalistik produceret i et samarbejde, det kan være ved at optimere workflows for tidskrævende journalistiske genrer, ved at lave kompetenceudvikling for journalistister, udvikle redaktionelle standarder og guides, lave udvekslingsprogrammer og meget mere.

Fakta om puljen

 • Man kan søge op til 2.000.000 EUR
 • Finansieringsgraden er 80 % af projektbudgettet
 • Maks. varighed for projektet: 24 måneder.

Hvem kan søge?

 • Puljen kan søges af konsortier bestående af mindst 3 organisationer fra hver sit Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste
 • Organisationerne skal være enten medievirksomheder eller andre organisationer, der beskæftiger sig med nyhedsmedier.
 • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen.

Tidslinje

 • 8. december 2022: Puljeåbning
 • 23. april 2023 kl. 17: Ansøgningsfrist
 • Maj-juni 2023: Evaluering af ansøgninger
 • Juli 2023: Ansøgere får svar
 • September 2023: Udformning af kontrakt

Yderligere information og hjælp

Kig i vores ressourcebank og i FAQ'en for tips og forklaringer.

Creative Innovation Lab

ANSØGNINGSFRIST: 20. april 2023

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem EU’s Funding and Tenders Portal
Læs hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Creative Innovation Lab-puljen støtter projekter, der

 • arbejder med at udvikle nye måder at samarbejde og skabe på, på tværs af forskellige kulturelle og kreative sektorer – eksempelvis gennem eksperimenterende nye tilgange og brug af innovative teknologier
 • udvikler innovative værktøjer og samarbejdsmodeller på tværs af de kreative sektorer for at promovere og distribuere kulturen og kulturarven, for at gøre den tilgængelig for flere og for at finde måder at tjene penge på den

Puljen hører under det tværsektorielle Creative Europe-delprogram og det er en forudsætning, at projekterne beskæftiger sig med såvel den audiovisuelle sektor som en eller flere af de kulturelle sektorer.

Eksempler på emner, man kan få støtte til

 • Rettigheder og metoder til at tjene penge på de kreative industrier med fokus på gennemsigtighed og fair betaling til kunstnere og indholdsproducenter
 • Dataindsamling og -analyse med fokus på indholdsproduktion og publikumsudvikling
 • Forretningsværktøjer, der udforsker nye måder at udvikle, distribuere og promoverer kultur på baggrund af ny teknologi (fx AI, big data, blockchain, Metaverset, NFT’er etc)
 • Kompetenceudvikling inden for de audiovisuelle og andre kulturelle sektorer med henblik på brug af nye teknologier
 • At skabe grønne og bæredygtige værdikæder i de kreative og kulturelle sektorer samt tværsektoriel innovation i forhold til bæredygtighed, inklusion og trivsel – herunder aktiviteter, der hører under New European Bauhaus-initiativet

Fakta om puljen

 • Puljen kan søges enten af en enkelt organisation/virksomhed eller af konsortier, der består af minimum 2 partnere.
 • Der er ingen begrænsning på, hvor mange penge man kan søge
 • Alle ansøgere skal udvikle strategier for, hvordan projektet vil bidrage til en bæredygtig udvikling og sikre kønsbalance, inklusion og diversitet
 • Varighed: Maks. 24 måneder

Tidslinje

8. december 2022: Puljeåbning

20. april 2023 kl. 17: Ansøgningsfrist

Maj-juni 2023: Evaluering af ansøgninger

Juli 2023: Ansøgere får svar

September-november 2023: Udformning af kontrakt

Yderligere information og hjælp

Kig i vores ressourcebank og i FAQ'en for tips og forklaringer.

Se også denne infosession om puljen og dens formål fra Kommissionen

Media Literacy 2023

ANSØGNINGSFRIST: 30. marts 2022 kl. 17

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem EU's Funding and Tenders Portal
Du kan læse hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljen for medieforståelse (”Media Literacy”) støtter projekter, der hjælper borgere til at få en kritisk forståelse for medierne og opbygge færdigheder, så de kan begå sig i en medialiseret verden, hvor misinformation har gode kår.

Puljen støtter

Projekter skal adressere mindst 2 af de følgende emner:

 1. Best practises: Opskalering, videreudvikling og spredning af innovative medieforståelesprojekter, særligt i forhold til vidensdeling og samarbejde på tværs af grænser
 2. Digitale værktøjer: Udvikling af innovative og interaktive online værktøjer, der hjælper med fx at undgå desinformation
 3. Kritisk bevidsthed: Udvikling af materialer og værktøjer, der giver borgere en kritisk bevidsthed i forhold til medier – og bl.a. gør borgere i stand til at genkende og undgå desinformation
 4. Medielandskab under forandring: Udvikle praksisser, der tager højde for et medielandskab under forandring, herunder AI-genererede nyheder og manipulerende indhold

Eksempler på aktiviteter, der kan støttes

 • Udvikling/distribution af læringsmateriale på flere sprog, der skal forbedre borgernes evner til at begå sig digitalt
 • Udvikling af undervisningsmateriale og værktøjer for både borgere og undervisere
 • Udvikling af innovative løsninger (fx prototyper) inden for medieforståelse
 • Undervisningsaktiviteter for både borgere og undervisere – herunder udveksling af best practises
 • Offentlige arrangementer og workshops, der arbejder med bevidstgørelse
 • Fællesskabs- og foreningsbaserede initiativer

Fakta om puljen

 • Der kan søges om maks. 500.000 EUR
 • Maks. 70 % medfinansiering fra EU
 • Varighed: Maks. 24 måneder.

Hvem kan søge?

 • Puljen kan søges af konsortier, der består af minimum 3 partnere fra hver sit Creative Europe-land. Dvs. lande i EU samt på denne liste
 • Puljen kan søges af organisationer såsom private virksomheder, NGO’er, offentlige institutioner og myndigheder, internationale organisationer, uddannelsesinstitutioner, medieorganisationer mm.
 • Enkeltpersoner kan ikke søge puljen.

Tidslinje

 • 8. december 2022: Puljeåbning
 • 30. marts 2023 kl. 17: Ansøgningsfrist
 • April-juni 2023: Evaluering af ansøgninger
 • Juli 2023: Ansøgere får svar
 • September 2023: Udformning af kontrakt

Yderligere information og hjælp

Kig i vores ressourcebank og i FAQ'en for tips og forklaringer.

Media Literacy 2022

ansøgningsfrist: 6. april 2022

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem EU's Funding and Tenders Portal.
Du kan læse hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljen for medieforståelse (”Media Literacy”) støtter projekter, der hjælper borgere til at få en kritisk forståelse for medierne og opbygge færdigheder, så de kan begå sig i en medialiseret verden, hvor misinformation har gode kår.

Puljen støtter en bred palette af aktiviteter, såsom:

 • Udvikling af best practises
 • Udvikling af undervisningsmateriale og værktøjer
 • Udvikling af både digitale og ikke-digitale løsninger på udfordringer i fremtidens medielandskab
 • Undervisning og kompetenceopbygning
 • Arrangementer og workshops, der arbejder med bevidstgørelse
 • Fællesskabs- og foreningsbaserede initiativer

Fakta om puljen

 • Puljen kan søges af konsortier, der består af minimum 3 partnere fra hver sit Creative Europe-land
 • Der kan søges om maks. 500.000 EUR og helst ikke under 400.000 EUR.
 • Maks. 70 % medfinansiering fra EU
 • Varighed: Maks. 24 måneder.

Puljen hører under det tværsektorielle Creative Europe-program.

Creative Innovation Lab 2022

 

Ansøgningsfrist: 7. september 2022 kl. 17

Ansøgningen skal oprettes og indsendes gennem EU’s Funding and Tenders Portal
Læs hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Creative Innovation Lab-puljen støtter projekter, der arbejder for at udvikle og afprøve innovative værktøjer, modeller og løsninger, der kan anvendes af de kulturelle og kreative sektorer.

Puljen hører under det tværsektorielle Creative Europe-delprogram og det er en forudsætning, at projekterne beskæftiger sig med såvel den audiovisuelle sektor som en eller flere af de kulturelle sektorer.

I 2022 er der et særskilt fokus på bæredygtighed og grønne løsninger samt udvikling af undervisnings- og formidlingsværktøjer, der kan tackle samfundsmæssige problemstillinger.

Puljen støtter eksempelvis projekter, der arbejder med:

 • Rettigheder og metoder til at tjene penge på de kreative industrier med fokus på gennemsigtighed og fair betaling til kunstnere og indholdsproducenter
 • Dataindsamling og -analyse med fokus på indholdsproduktion og publikumsudvikling
 • At skabe grønne og bæredygtige værdikæder i de kreative og kulturelle sektorer
 • Innovative undervisningsmaterialer og -værktøjer med fokus på at tackle problemstillinger som fx misinformation og fake news

Fakta om puljen

 • Puljen kan søges af konsortier, der består af minimum 3 partnere. Heraf skal mindst 2 partnere komme fra hver sit Creative Europe-land
 • Der er ingen begrænsning på, hvor mange penge man kan søge
 • Alle ansøgere skal udvikle strategier for, hvordan projektet vil bidrage til en bæredygtig udvikling og sikre kønsbalance, inklusion og diversitet
 • Varighed: Maks. 24 måneder

Pulje til forsvar for pressefrihed og mediepluralisme

Ansøgningsfrist: 20. september 2022 kl. 17

Ansøgningen indsendes gennem EU’s Funding and Tenders Portal – her, hvis du søger til emne 1 (råd og standarder). Her, hvis du søger til emne 2 (rapid response mechanism)
Læs hele puljeteksten fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljens formål

Denne pulje har til formål at styrke pressefrihed og presseetik i Europa. Puljen er en reaktion på aktuelle udfordringer, der præger det europæiske nyhedsmedielandskab: offentlighedens manglende tiltro til journalistikken kontra manglende pressefrihed og trusler mod uafhængig journalistik og angreb på journalister flere steder i Europa.

Puljen har to særskilte emner og vil støtte 1 projekt under hvert emne.

Emne 1: Råd og standarder

Projektet skal udvikle og udbygge en database over de forskellige presseetiske nævn og andre selvregulerende instanser i det europæiske nyhedsmedielandskab. Derudover skal projektet bl.a. arbejde med udveksling af best practises, uddannelse af journalister, samarbejde med pressenævn og være med til at udvikle journalistiske standarder.

Budget til emne 1: Der er ingen grænse for, hvor meget man kan søge, men EU forventer at støtte med 1 mio. EUR. EU støtter med 90 % af projektbudgettet.

Emne 2: Rapid response mechanism

Projektet skal overvåge pressefrihedskrænkelser og hjælpe journalister, der udsættes for trusler. Dette skal bl.a. gøres ved at udvikle en ”rapid response mechanism” til at understøtte mediefriheden og journalister og ved at tilbyde juridisk og praktisk hjælp til journalister, der har behov for det.

Budget til emne 2: Der er ingen grænse for, hvor meget man kan søge, men EU forventer at støtte med 3,1 mio. EUR. EU støtter med 90 % af projektbudgettet.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af organisationer baseret i Creative Europe-lande. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste.

Enkeltpersoner kan ikke søge.

Journalistiske partnerskaber 2022

 

OBs ny ansøgningsfrist: 22. september 2022 kl. 17

Ansøgningen indsendes gennem EU’s Funding and Tenders Portal
Læs hele puljebeskrivelsen fra EU-Kommissionen her (engelsk)

Puljen for journalistiske partnerskaber er sat i verden for at understøtte mangfoldighed i nyhedsmedielandskabet og støtte nyhedsmedieorganisationer i en tid, hvor kvalitetsjournalistikken er udfordret af manglende indtjeningsmuligheder, misinformation og digitalisering.

Formålet med puljen er at

 • Styrke nyhedsmedielandskabet gennem samarbejder på tværs af landegrænser
 • Øge konkurrencedygtigheden i nyhedsmediebranchen
 • Understøtte samarbejder, der drejer sig om at udvikle bæredygtige forretningsmodeller
 • Understøtte samarbejder om journalistiske projekter på tværs af landegrænser

Prioriteter

Projekterne skal høre under en eller begge af følgende prioriteter:

 1. Samarbejder om forretningsudvikling
  Det vil sige projekter, der arbejder for at udvikle eksempelvis nye indtjeningsmuligheder for nyhedsmedierne, publikumsudvikling, best practises, vidensdelingsinitiativer og løsninger, der modsvarer branchens udfordringer.
   
 2. Samarbejder om journalistiske projekter
  Det vil sige projekter, der arbejder med at udvikle og skabe rammerne for kvalitetsjournalistik. Det kan fx være journalistik produceret i et samarbejde, det kan være ved at optimere workflows for tidskrævende journalistiske genrer, ved at lave kompetenceudvikling for journalistister, udvikle redaktionelle standarder og guides, lave udvekslingsprogrammer og meget mere.

Fakta om puljen

 • Man kan søge mellem 300.000 og 2.000.000 EUR
 • Finansieringsgraden er 80 % af projektbudgettet
 • Maks. varighed for projektet: 24 måneder.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af konsortier bestående af mindst 3 organisationer fra hver sit Creative Europe-land. Det vil sige lande i EU samt lande på denne liste.

Organisationerne skal være enten medievirksomheder eller andre organisationer, der beskæftiger sig med nyhedsmedier.

Enkeltpersoner kan ikke søge puljen.

Kig også på vores FAQ-side og i vores ressourcebank for tips, råd og forklaringer.

Opdateret 16. juni 2023

EU-støtte Nyt

Modtag nyhedsbrev om EU-støtte.
Tilmeld

Følg Creative Europe Desk Danmark

Facebook

LinkedIn

Instagram

Twitter

Er dit projekt støttet af Creative Europe? Så vil vi meget gerne følge med i, hvad I laver! Brug hashtagget #creativeeuropestøtter, når du deler indhold på Instagram, der er støttet af Creative Europe.