Om internationalt samarbejde

Slots- og Kulturstyrelsen varetager løsningen af størstedelen af de operative forvaltnings- og driftsopgaver for Kulturministeriet, herunder på det internationale område.

Slots- og Kulturstyrelsens arbejde for regeringen og ministerier

Slots- og Kulturstyrelsens internationale arbejde ligger i forlængelse af dels regeringsgrundlag og -strategier på området, dels tværministerielle arbejdsgrupper og deraf formulerede handlingsplaner og indsatsområder inden for international kulturudveksling. Det kan du læse mere om her på siderne.

Sekretariatsbetjening, udvikling og formidling af dansk kultur

Slots- og Kulturstyrelsen varetager også sekretariatsopgaver for råd og udvalg, herunder projekt-, undersøgelses- og udviklingsopgaver vedrørende dansk kunst og kultur, samt formidling af dansk kunst og kultur internationalt. I menuen til venstre kan du læse om aktuelle store projekter. 

For internationale tiltag og samarbejder inden for Statens Kunstfonds område, se kunst.dk

Opdateret 25. juni 2024

Kontakt

Vil du spørge os om noget? Her kan du henvende dig til Slots- og Kulturstyrelsen

Referater

Møder i styregruppen under samarbejdsaftalen mellem Udenrigsministeriet og Kulturministeriet.

2021

Maj 2021 (pdf)

Juni 2021 (pdf)

November 2021 (pdf)

2020

December 2020 (pdf)

April 2020 (pdf)

Februar 2020 (pdf) 

2019

December 2019 (pdf)

August 2019 (pdf)

Maj 2019 (pdf)

Februar 2019 (pdf)

2018

November 2018 (pdf)

August 2018 (pdf)

Maj 2018 (pdf)

April 2018 (pdf)

Februar 2018 (pdf)

 

Abonner på

Nyheder om internationale projekter