Indfasning

Museernes nye tilskud indfases over fire år således, at tilskudssystemet er fuldt indfaset i 2028. Tilskuddet indfases gradvist på to forskellige måder:

Museer, der får et lavere tilskud, får en blød indfasning, så museernes tilskud falder langsomt og med samme beløb hvert år i de fire indfasningsår. Det giver museerne tid til løbende at omstille sig.

Museer, der får et højere tilskud, oplever med det samme virkningen heraf, så museerne hurtigt får gavn af deres nye tilskudssituation.

Ikke-statsanerkendte museer kan tidligst opnå statsanerkendelse to år efter, reformen er trådt i kraft.

 

Opdateret 17. maj 2024