Statistik om museer

For at understøtte udviklingen på museumsområdet udarbejder Slots- og Kulturstyrelsen forskellige statistikker, der kortlægger og analyserer opgavevaretagelsen på museumsområdet.

Slots- og Kulturstyrelsen har tre statistikker, der belyser forskellige vinkler på museumsområdet:

Danske museer i tal

Danske museer i tal er Slots- og Kulturstyrelsens museumsfaglige statistik, som viser udviklingen i de statsanerkendte museers organisation og varetagelse af de museumsfaglige opgaver. Statistikken indgår i Slots- og Kulturstyrelsens tilsyn med museerne.

Den nationale brugerundersøgelse

Brugerundersøgelsen på de statslige og statsanerkendte museer kortlægger brugernes besøgsmønstre og deres tilfredshed med museerne. Statistikken viser også hvem, der bruger museerne.

Besøgsstatistik

Museernes besøgstal er en aktivitetsstatistik, som viser antallet af besøg på de danske museer. Den viser også, hvor mange timer museerne har åbent for besøg. Besøgsstatistikken bliver opgjort af Danmarks Statistik, og omfatter alle landets museer.

Anden statistik og undersøgelser

Derudover har Slots- og Kulturstyrelsen foretaget flere andre undersøgelser.

 

Opdateret 12. marts 2024