Billedrettigheder

Slots- og Kulturstyrelsen har indgået aftale med Copydan Billedkunst (nu VISDA) om priser og vilkår for indlæsning og gengivelse af ophavsretligt beskyttede kunstværker i Kunstindeks Danmark (KID).

Ifølge ophavsretsloven tilhører alle rettigheder til et kunstværk kunstneren eller kunstnerens arvinger indtil 70 år efter ophavsmandens død. Hvis man ønsker at gengive et kunstværk, der er omfattet af denne regel, skal man derfor først indhente tilladelse til det. Det gælder reproduktion i trykte såvel som digitale medier.

Copydan

I Danmark er Copydan fællesforening for en række kunstnere, udgivere og andre, hvis arbejde er beskyttet af ophavsretten. Man kan finde vejledning og gode råd på foreningens hjemmeside.

Licensaftale med VISDA

Slots- og Kulturstyrelsen indgik i 2004 en licensaftale med Copydan Billedkunst (nu VISDA) vedrørende priser og vilkår for indlæsning af ophavsretligt beskyttede kunstværker i databasen Kunstindeks Danmark (KID). Aftalen, som trådte i kraft den 1. januar 2005, omfatter udelukkende digitale reproduktioner af kunstværker i KID.

Aftalen er blevet midlertidigt forlænget i 2015 således at fotografier på KID er omfattet af de hidtil gældende vilkår.

Som hovedregel tillader aftalen én gengivelse pr. ophavsretligt beskyttet kunstværk i KID, dog med mulighed for i visse tilfælde at tilknytte flere billeder. Aftalen giver museer, der har kunstværker registreret i KID, ret til at etablere links til disse værker fra deres respektive hjemmesider.

Opdateret 02. juni 2021