Udvalg til fordeling af Pulje til styrkelse af forskerkompetencer

Opgaver:

  • Udvalget skal rådgive Slots- og Kulturstyrelsen om fordelingen af puljen til styrkelse af forskerkompetencer ved at afgive indstilling til de enkelte ansøgninger.
  • Udvalget skal rådgive Slots- og Kulturstyrelsen i forbindelse med udpegningen af medlemmer til de bedømmelsesudvalg, der skal behandle ansøgninger om forskervurdering.

Periode: 2022 med mulighed for forlængelse.

Udvalgsmedlemmer:

  • Ph.d. Lulu Anne Hansen, leder af Historieenheden /overinspektør, Sydvestjyske Museer
  • Ph.d. Jette Linaa, adjungeret lektor v. Aarhus Universitet / museumsinspektør, Moesgaard Museum
  • Dr. Phil, Ph.d. Anders V. Munch, idéhistorie og kunsthistorie, Syddansk Universitet
  • Ph.d. Gertrud Oelsner, direktør, den Hirschsprungske Samling
  • Ph.d. Thomas Pape, lektor, Statens Naturhistoriske Museum
  • Ph.d. Jan Audun Rasmussen, museumsinspektør, Museum Mors
Opdateret 19. maj 2022