Driftstilskudsloven

Driftstilskudsloven fastlægger regler for institutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet – herunder museer, og danner grundlag for Kulturministeriets tilsyn med de ydede driftstilskud.

Lov om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (også kaldet driftstilskudsloven) fastlægger regler om vedtægter, ledelse, budget, regnskab, revision, tilsyn, sanktioner mv. for institutioner, der modtager driftstilskud fra Kulturministeriet – herunder bl.a. museer. Driftstilskudsloven danner grundlag for Kulturministeriets tilsyn med de ydede driftstilskud.

Bekendtgørelser i relation til driftstilskudsloven

Der findes to bekendtgørelser i relation til driftstilskudsloven. Det drejer sig om hhv. bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelse om projektregnskabsaflæggelse.

En bekendtgørelse kan udstedes, når der i loven er givet bemyndigelse til, at ministeren kan fastsætte nærmere regler. En bekendtgørelse indeholder derfor regler, som uddyber konkrete bestemmelser i loven.

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (også kaldet driftstilskudsbekendtgørelsen) fastsætter nærmere regler om budget, regnskab, revision, tilsyn, sanktioner mv.

Bekendtgørelsen om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet, fastsætter reglerne for afrapportering for tilskud tildelt efter 1. januar 2014. 

Opdateret 01. februar 2019