Indsamling

De danske museer indsamler genstande til sine samlinger inden for sit vedtægtsbestemte ansvarsområde.

Museet er forpligtet til systematisk at indsamle genstande og anden dokumentation inden for sit vedtægtsbestemte ansvarsområde. Indsamlingen skal være baseret på en aktiv, men restriktiv praksis, der udspringer af museets forskning.

Krav til museets indsamling i museumsloven

 • Museet har en rimelig faglig standard.
 • Museet skal indsamle inden for sit vedtægtsbestemte ansvarsområde.
 • Museets indsamling er forbundet med museets øvrige hovedopgaver (registrering, bevaring, forskning og formidling).
 • Gennem bl.a. indsamling skal museet i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv:
  • 1. Aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende.
  • 2. Udvikle anvendelse og betydning af kultur- og naturarv for borgere og samfund.
  • 3. Sikre kultur- og naturarv for fremtidens anvendelse.
 • Museet skal samarbejde med andre statslige og statsanerkendte museer herom.
 • Museet må ikke erhverve genstande, som er udført fra et andet land i strid med internationale konventioner tiltrådt af det pågældende land og Danmark.
 • Udskillelse fra museets samlinger sker kun efter godkendelse fra Slots- og Kulturstyrelsen, medmindre der er tale om udskillelse til et andet statsanerkendt eller statsligt museums samling.

  Læs mere og find vejledninger om udskillelse og kassation her

Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler

 • Museet har en nedskrevet prioriteret indsamlingspolitik. Indsamlingspolitikken beskriver også indsamlingens principper samt betydning for og sammenhæng med den øvrige faglige opgavevaretagelse.
 • Museets indsamlingspolitik indgår i museets overordnede strategi for den samlede virksomhed, og mål for indsamlingen er sat i relation til museets organisatoriske og ressourcemæssige forhold.
 • Museet koordinerer sin indsamling med de øvrige statslige og statsanerkendte museer.
 • Museets indsamling er restriktiv og udspringer af museets forskning.
 • Hvis det er muligt og relevant, benytter museet andre former for dokumentation fx affotografering, opmåling og beskrivelser.
 • Museet erhverver ikke værker/genstande med klausuler.
 • Museet foretager jævnligt revision af samlingen, hvor eventuelle udskillelser overvejes og gennemføres.
 • Museet foretager jævnligt revision af samlingen, hvor eventuelle deponeringer revurderes.
Opdateret 11. juli 2024