Museernes besøgstal

Hvert år opgør Danmarks Statistik museernes fysiske besøg og åbningstimer på grundlag af indberetninger fra museerne. Statistikken omfatter over 250 institutioner og dækker dermed langt bredere end de 100 statslige og statsanerkendte museer, som Kulturministeriet yder driftsstøtte.

På Danmarks Statistiks hjemmeside kan du se besøgstallene på de enkelte museer og deres afdelinger. Du kan også se udviklingen i besøgsstatistikken siden 2009.

Opdateret 03. januar 2024