Driftstilskuds-bekendtgørelsen

Driftstilskudsbekendtgørelsen fastsætter nærmere regler om budget, regnskab, revision, tilsyn, sanktioner mv.

Bekendtgørelse om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet (også kaldet driftstilskudsbekendtgørelsen) fastsætter nærmere regler om budget, regnskab, revision, tilsyn, sanktioner mv.

Budget og regnskab, driftstilskud

Slots- og Kulturstyrelsens museumskontor har udarbejdet en samlet vejledning til regnskabs- og budgetaflæggelse for museer, der modtager driftstilskud. Den kan læses under afsnittet om museernes økonomi. Der finder du også budget og regnskabs-indberetningsskemaer. 

 

Opdateret 26. maj 2021