Tilskud til museer

EU-midler

Et Kreativt Europa er navnet på det nye kulturprogram, som hører hjemme under Europa-Kommissionen.

Slots- og Kulturstyrelsen kan hjælpe med:

  • Rådgivning og coaching i forbindelse med mulige EU-projekter
  • Vejledning om ansøgninger
  • Partnersøgning
  • Andre muligheder for at søge international støtte

Læs mere om EU-støtte 

Opdateret 10. maj 2022

EU-støtte

Se EU's støtteprogram Creative Europe.

Afrapportering for projekt- og aktivitetstilskud

Oversigt over tidligere støttede projekter