Status, nøgletal, projektregnskab(er) og slutevaluering 2021-24

Frist for status, nøgletal og projektregnskab(er) er den 15. september i det efterfølgende aftaleår. Det vil sige, at status, nøgletal og projektregnskab(er) for 2023 skal være indsendt til Slots- og Kulturstyrelsen senest den 15. september 2024.

Nøgletal og regnskab for 2022-24

Fra og med 2022 skelner Slots- og Kulturstyrelsen mellem to typer tilsyn: Staten har tilsyn med de projekter og aktiviteter, kulturregionen selv initierer og gennemfører, mens kulturregionen fører tilsyn med de projekter og aktiviteter, der på kulturregionens foranledning bliver udført af andre aktører, f.eks. kulturinstitutioner og –aktører.

Kulturregionen skal derfor aflægge et projektregnskab og en underskrevet ledelseserklæring til Slots- og Kulturstyrelsen for de projekter og aktiviteter, den selv udvikler og gennemfører. Kulturregionen bedes anvende vores regnsskabsskabelon (find skabelonen i højre kolonne).
    
Kulturregionen skal desuden indsende reviderede nøgletal i forhold til de projekter og aktiviteter, der på kulturregionens foranledning bliver udført af andre aktører, så styrelsen kan føre tilsyn på indsatsområde- og nøgletalsniveau. Kulturregionen bedes anvende skabelonen til indberetning af nøgletal (find skabelonen i højre kolonne). 

Status og slutevaluering 2022-24

Kulturregionerne skal indsende en årlig status pr. 15. september (find skabelonen i højre kolonne). I forbindelse med afrapporteringen for 2024, der er de nuværende kulturaftalers sidste år, skal kulturregionerne desuden udarbejde en slutevaluering. Slutevalueringskonceptet er under udarbejdelse og vil blive annonceret snarest muligt til kulturregionerne.

Alle dokumenter skal indsendes til mfo@remove-this.slks.dk med henvisning til kulturaftalen i emnefeltet.  

Opdateret 07. december 2023