Status, nøgletal, regnskab og slutevaluering 2021-24

Frist for status, nøgletal og regnskab er den 15. september i det efterfølgende aftaleår.

Det vil sige, at status, nøgletal og regnskab for 2021 skal være Slots- og Kulturstyrelsen i hænde den 15. september 2022.

På grund af COVID-19 er der aftalt særlige vilkår for status og regnskab for 2020, herunder at nøgletalsskema skal være styrelsen i hænde senest den 15. september 2022.

For afrapportering af 2020 og 2021 skal kulturregionerne anvende statusskema for 2020 og 2021. Brug samme skabelon, men indsend afrapportering separat for hvert af de to år.

Nøgletal og regnskab for 2022-24

Fra og med 2022 skelner Slots- og Kulturstyrelsen mellem to typer tilsyn: Staten har tilsyn med de projekter og aktiviteter, kulturregionen selv initierer og gennemfører, mens kulturregionen fører tilsyn med de projekter og aktiviteter, der på kulturregionens foranledning bliver udført af andre aktører, f.eks. kulturinstitutioner og –aktører.

Kulturregionen skal over for Slots- og Kulturstyrelsen aflægge revideret regnskab for de projekter og aktiviteter, den selv udvikler og gennemfører.

Styrelsen fører tilsyn på indsatsområde- og nøgletalsniveau jf. de indgåede kulturaftaler mellem den enkelte kulturregion og kulturministeren i forhold til de projekter og aktiviteter, der på kulturregionens foranledning bliver udført af andre aktører. Kulturregionen skal anvende skabelon for indberetning af nøgletal for kulturregionens tilsyn til styrelsen – afrapportering for 2020 og 2021. Brug samme skabelon, men indsend afrapportering separat for hvert af de to år.

Status og slutevaluering 2022-24

Kulturregionerne skal indsende en årlig status pr. 15. september. I 2024, der er de nuværende kulturaftalers sidste år, skal kulturregionerne desuden indsende en slutevaluering den 1. marts.

Slots- og Kulturstyrelsen har udarbejdet et inspirationsmateriale til status i årene 2022-24 og slutevaluering, som kulturregionerne bedes tage udgangspunkt i.

Alle dokumenter skal indsendes via et elektronisk skema.

Opdateret 28. oktober 2022