God ledelse i selvejende kulturinstitutioner

"God ledelse i selvejende institutioner" omfatter anbefalinger til at løfte ledelsesmæssige og lovpligtige opgaver.

Selvejende kulturinstitutioner kan og bør styrke deres ledelse. 

"God ledelse i selvejende kulturinstitutioner" er en række anbefalinger udgivet af Kulturministeriet i 2011. Anbefalingerne skal styrke bestyrelser og direktioner i forhold til at løfte de ledelsesmæssige opgaver og det ansvar, som loven om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet og bekendtgørelsen om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet, pålægger dem. Ligesom anbefalingerne understøtter, at tilskudsmodtagere løser offentligt finansierede opgaver professionelt, kompetent og effektivt.

Kulturministeriet om baggrunden for anbefalingerne om god ledelse.

Opdateret 01. juni 2021