Ledige lejemål i Kronværksbyen

Slots- og Kulturstyrelsen har de sidste år været i gang med, at udvikle lejemålene omkring Kronborg, så bygningerne, deres anvendelse og de kulturtilbud, de giver til publikum, skaber et attraktivt kulturmiljø.

Der udbydes nu flere ledige lejemål.

Løjtnantsbygningen – Værksted eller atelier bestående af et stort rum på 31,7 kvm. hertil 2,7 kvm fællesareal.
Der er adgang til vand i lejemålet, samt adgang til fællestoilet i bygningen.
Den årlige leje udgør kr. 27.520 + forsyningsudgifter, skatter og kommunale bidrag.

Indkvarteringsbygningen – Værksted eller atelier med mulighed for butik og direkte kontakt med publikum. Lejemålet er 73,6 kvm hertil 18,8 kvm fællesareal.
Der er vand i lejemålet og køkken og toilet med badeforhold, som deles med nabolejemålet.
Den årlige leje udgør kr. 73.920 + forsyningsudgifter, skatter og kommunale bidrag.

Ndr. Kronværksbygning – Værksted, kontor eller atelier med mulighed for butik, bestående af tre regulerer rum på 80 kvm. hertil 1,2 kvm fællesareal.
Der er ikke vand i lejemålet.
Den årlige leje udgør kr. 73.080 + forsyningsudgifter, skatter og kommunale bidrag.

Poternehuset – Kontorlejemål beliggende på 1. sal. Lejemålet er 65 kvm. hertil 2,8 kvm fællesareal. Lejemålet består af 2 rum, gang og badeværelse.
Den årlige leje udgør kr. 66.783 + forsyningsudgifter, skatter og kommunale bidrag.

Generelle lejevilkår

 • Lejeaftalen er tidsbegrænset i en periode på 5 år, men kan efter konkret vurdering og forhandling forlænges
 • Ved udadvendt anvendelse træffes særskilt aftale om åbningstider
 • Depositum: Svarende til 4 måneders leje
 • Lejer betaler alt forbrug tilknyttet lejemålet
 • Lejer betaler en forholdsmæssig andel af skatter og kommunalebidrag til lejemålet. For 2024 udgør det ca. 54 kr./kvm
 • Leje mm. betales kvartalsvis 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober
 • Lejen reguleres årligt med ændringen i nettoprisindekset, dog minimum 2%
 • Ved indgåelse af lejekontrakt betales depositum, leje mm for indeværende kvartal
 • Udlejer er ikke frivilligt momsregistreret for udlejning
 • Udlejer har ansvaret for det udvendige bygningsvedligehold samt vedligeholdelse af tekniske basisinstallationer. Lejer har ansvaret for det indvendige bygningsvedligehold og vedligeholdelse af særinstallationer og inventar 
 • Bygningerne er fredet, hvorfor der ikke kan fortages ændringer i bygningens rumindretning.

Ansøgninger kan sendes til Kronvaerket@remove-this.slks.dk senest 18. august 2024. Ansøgninger skal indeholde oplysninger om, hvordan det forventes at lokalerne skal bruges, hvornår vil lokalerne blive brugt, evt. åbningstider, samt uddybelse af motivationen for at søge lejemål i Kronværksbyen.

Opdateret 03. juli 2024