Styrkelse af forskningen på museerne

Kulturministeriet bidrager til styrkelse af forskningen på museumsområdet gennem to puljer.

Kulturministeriets Forskningspulje

Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU) støtter forskningsprojekter inden for 4 kategorier: Gæsteprofessor, Projektmodning, Samfinansiering af Ph.D.-forløb og forskningsprojekter. Som ansøger til KFU skal den ansøgende projektejer som minimum have en Ph.D.-grad eller være blevet forskergodkendt via Kulturministeriets forskervurdering. Læs mere om KFU.

Pulje til opkvalificering af forskerkompetencer – anden opkvalificering og forskervurderinger

Formålet med puljen er at styrke forskerkompetencerne ved statslige og statsanerkendte museer med henblik på at gøre disse museer kvalificerede til at kunne søge forskningsmidler fra Kulturministeriets Forskningsudvalg (KFU). 

Anden opkvalificering

Puljen understøtter, at museerne får fastansatte videnskabelige medarbejdere, der er på ph.d.-niveau. Det vil sige, at de har en forskningsproduktion bag sig, der i omfang og kvalitet svarer til det, der forventes af en person, der har gennemført et ph.d.-studie. Puljen støtter ikke nye ph.d.-stipendier. 

Puljen slås op én gang årligt og kan søges her.

Forskervurderinger

Puljen støtter også forskervurderinger. Her kan fastansatte videnskabelige medarbejdere få deres forskningsproduktion vurderet med henblik på, om den svarer til ph.d.-niveau. Ansøgere skal indsende en forskningsproduktion svarende til ca. 2 års fuldtidsforskning, dvs. 1-2 monografier eller 5-7 videnskabelige artikler el. lign. (eller en tilsvarende kombination af monografier og artikler). 

Puljen slås op én gang årligt og kan søges her.

Opdateret 24. januar 2022