Afrapportering for projekt- og aktivitetstilskud

Al afrapportering skal indsendes elektronisk. Du kan finde link til relevante blanketter og vejledning nedenfor. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan der skal afrapporteres:

Tilskud på eller under 100.000 kr.

Hvis du har modtaget et tilskud på 100.000 kr. eller derunder, skal du indsende en elektronisk erklæring om, at tilskuddet er anvendt til formålet.

Læs vejledning for tilskud på eller under 100.000 kr. og hent elektronisk erklæring

Tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr.

Hvis du har modtaget et tilskud over 100.000 kr. til og med 500.000 kr., skal du indsende regnskab og beretning, som er underskrevet af tilskudsmodtager og en regnskabskyndig person. Du kan også vælge at få regnskabet revideret af en revisor.

Læs vejledning om tilskud over 100.000 kr. og hent elektronisk erklæring og skabelon til regnskab

Tilskud over 500.000 kroner

Regnskabet skal være revideret af en statsautoriseret revisor, en registreret revisor eller et revisionsorgan der udfører revision for kommuner eller regioner.

Læs vejledning om tilskud på over 500.000 kr. og hent elektroniske blanketter samt skabeloner til regnskab

Stikprøveregnskaber for tilskud på eller under 100.000 kroner

Hvis du har fået besked om, at du er er udtaget til stikprøve for tilskud på eller under 100.000 kroner, skal du indsende regnskab med bilagsliste og en beretning for anvendelsen af tilskuddet.

Læs vejledning om stikprøveregnskaber og hent skabelon til regnskab

Honorarstøtte - musik

Læs vejledning om honorarstøtte og hent elektronisk afrapporteringsskema og skabelon til regnskab

Opdateret 29. september 2023

Afrapportering for COVID-19-hjælpepakker

Samlet oversigt over afrapportering for COVID-19-hjælpepakker.
Gå til oversigt

Læs bekendtgørelsen

Reglerne for regnskab for projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet er blevet forenklet med bekendtgørelse om afrapportering for projekt- og aktivitetstilskud fra Kulturministeriet. Tilskuddets størrelse bestemmer, hvordan du skal aflægge regnskab.

Læs bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014