Oversigt over støttede projekter

Nedenfor finder du links med adgang til oversigter over projekter støttet med midler fra Kulturministeriets strategiske udviklingspulje, puljen til formidling af Danmarks historie til børn og unge samt tidligere puljer til udvikling af museumsområdet:

Opdateret 10. maj 2024