Bevaring

Museet er forpligtet til at bevare sin samling for eftertiden. Bevaring omfatter i almindelighed museets magasinering, sikring, opsyn og konservering af samlingerne.

Bevaringsarbejdet består af såvel en præventiv som en udbedrende indsats i forhold til samlingens betydning lokalt, regionalt og nationalt samt samlingens forsknings- og formidlingsmæssige værdi. Bevaring omfatter i almindelighed museets magasinering, sikring, opsyn og konservering af samlingerne.

Krav til museets bevaring i museumsloven

 • Museet skal have en rimelig faglig og bygningsmæssig standard, herunder forsvarlige magasinforhold og sikringsforhold.
 • Museets bevaring er forbundet med museets øvrige hovedopgaver (indsamling, registrering, forskning og formidling).
 • Gennem bl.a. bevaring skal museet i et lokalt, nationalt og globalt perspektiv:
   
  • 1. Aktualisere viden om kultur- og naturarv og gøre den tilgængelig og vedkommende.
  • 2. Udvikle anvendelse og betydning af kultur- og naturarv for borgere og samfund.
  • 3. Sikre kultur- og naturarv for fremtidens anvendelse.
  Museet skal samarbejde med andre statslige og statsanerkendte museer herom.

Slots- og Kulturstyrelsen anbefaler

 • Museet har en nedskrevet bevaringsplan for den samlede bevaringsindsats (den præventive og udbedrende bevaringsindsats). Bevaringsplanen er prioriteret i forhold til genstandenes/værkernes/præparaternes lokale, regionale og nationale betydning og i forhold til deres forsknings- og formidlingsmæssige potentiale.
 • Museets bevaringsplan indgår i museets overordnede strategi for den samlede virksomhed.
 • Museet har opsyn og forsvarlige installationer, som sikrer mod tyveri, brand, hærværk og klimaskader.
 • Museet inddrager konserveringsfaglig ekspertise i bevaringsarbejdet, herunder til regelmæssig opsyn med samlingen, det udbedrende bevaringsarbejde og i udarbejdelsen af bevaringsplaner.
 • Museet foretager jævnligt samlingsgennemgang med henblik på prioritering af bevaringsindsatsen.
 • Museet fører tilsyn med deposita.
Opdateret 07. maj 2024